Sport
Bildet viser de mannlige spillerne på det norske lands-laget i fotball. De er forbilder for mange. De aller fleste medlemmene i Norges Idretts-forbund er menn. Bare 39 prosent er kvinner.

Flest menn i norsk idrett

Et klart flertall av medlemmene i Norges Idretts-forbund, er menn. Bare 39 prosent er kvinner.

Et stort flertall av Norges Idretts-forbunds medlemmer er menn. Kvinnene utgjør bare 39 prosent. Det skriver avisa Bergens Tidende.

Rundt 650.000 kvinner er medlem i forbundet. Rundt 1 million menn er aktive medlemmer. Det er i de 54 sær-forbundene for de enkelte idrettene. Antall kvinner over 20 år, er på bare 34 prosent.

– Voksne kvinner har aldri hatt et likeverdig og tilpasset tilbud i idretts-lagene, sier Jorid Hovden til Bergens Tidende. Hun er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved universitetet NTNU.

Åtte sær-forbund har flere aktive kvinner enn menn. Det er Norges Håndball-forbund, Norges Gymnastikk- og Turn-forbund, Norges Fleridretts-forbund, Norges Rytter-forbund, Norges Volleyball-forbund, Norges Danse-forbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Børre Rognlien er idretts-president. Han sier at forbundet jobber med å få flere kvinner til å bli aktive i idretten.

– Idretts-styret jobber for å få flere til å delta i norsk idrett. Det er fra de gruppene som er lite representert i idretten. Men det er mye som skal gjøres. Det nye idretts-styret må få tid på seg, sier Rognlien til Bergens Tidende.

Men det er flest kvinner som trener på trenings-sentere i Norge. Der er 60 prosent kvinner, ifølge tall fra Virke Trening. Det er arbeidsgiver-organisasjonen til norske trenings-sentere.

Mer fra Sport

På forsiden nå