Klar Tale følger:

Australia

Det er flom i Australia. Det skaper også helt andre farer.

Det går an å ha null smitte, mener noen land. Hvorfor tenker ikke Europa slik?