Klar Tale følger:

Befolkning

Antall innvandrere som flytter til Norge, er det laveste antallet siden 2002.

Siste utgave