Klar Tale følger:

Bufdir

Flere barn enn før lever i fattigdom i Norge. Men det går bedre med dem nå.