Klar Tale følger:

Canada

Det er funnet lik av 215 barn ved en stengt skole i Canada, ifølge urfolk der.

Siste utgave