Klar Tale følger:

Folkemord

– Hun er dømt til livstid i fengsel, sier advokaten.

Siste utgave