Klar Tale følger:

Friluftsliv

Friluftsliv og natur

Flere kvinner driver med jakt enn før. På 20 år har andelen blitt dobbelt så stor.

Siste utgave