Klar Tale følger:

innvandring

Korona-pandemien har ført til at mange færre innvandrere har kommet til Norge.

Siste utgave