Klar Tale følger:

innvandring

Mange måtte dra av hensyn til folkehelsen.

Antall innvandrere som flytter til Norge, er det laveste antallet siden 2002.