Klar Tale følger:

innvandring

Korona-pandemien har ført til at mange færre innvandrere har kommet til Norge.

Mange måtte dra av hensyn til folkehelsen.

Antall innvandrere som flytter til Norge, er det laveste antallet siden 2002.

Siste utgave