Klar Tale følger:

NVE

Det er fare for flom og skred både i Vestland og Rogaland.

Mange dyr har druknet etter en helg med styrtregn, flom og jordskred.

Siste utgave