Klar Tale følger:

Svenskegrensa

Sverige blir mindre strenge mot Norge og Danmark.

Siste utgave