Klar Tale følger:

Ulykke

Mange er døde og flere er skadd i en togkollisjon i Egypt.