Klar Tale følger:

Urfolk

Det er funnet lik av 215 barn ved en stengt skole i Canada, ifølge urfolk der.

USAs urbefolkning er ekstra hardt rammet av korona.

Samenes nasjonaldag er 6. februar.

Siste utgave