Klar Tale følger:

Utlendingsnemnda

Det er svært sjelden at borgere fra europeiske land får asyl.

Norsk politi skulle sende en familie til Afghanistan. Afghanistan sa nei.

Siste utgave