VALG 2019:
Bildet viser logoene til alle de politiske partiene som er på Stortinget.

Valg 2019: Dette er partienes viktigste saker

Vet du hvilket parti du skal stemme på 9. september? Vi har bedt ni partier plukke ut sine viktigste saker.

Denne oversikten er fra 2019. Du kan lese den for 2021 her.

Rødt

Leder: Bjørnar Moxnes

1. Rødt kjemper mot forskjellene i Norge. Vi vil ikke ha et samfunn som sorterer folk etter penger, hvor de bor eller hvor de kommer fra.

2. – Ingen skal tjene penger på velferd. Vi vil at staten eller organisasjoner driver slike tjenester. Ikke selskaper som har som mål å tjene penger.

3. – Vi ønsker at barn får reise gratis med trikk, buss, bane og tog. Det er viktig for å gi familier mulighet til å droppe bilen.

Lokale saker:

– Rødt vil bevare Ullevål sykehus i Oslo. – Bergen kommune må få styre barnehagene. Mange barnehager i Bergen er private. Stadig flere av de private har som mål å tjene penger. Pengene kunne heller blitt brukt på barna. – De utviklingshemmede i Trondheim må få bedre tilbud. Mange må vente på et sted å bo. Vi mener at Trondheim har penger til å gjøre noe med det.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Leder: Audun Lysbakken

1.Sosialistisk Venstreparti vil kjempe mot klimakrisen. Det gjør vi gjennom å kutte utslipp av klimagasser.

2. – Vi vil gjøre ulikheten mellom folk mindre. De få rike må betale mer i skatt for å sikre en god velferd. Det kan for eksempel være skole og omsorg av eldre. Ingen skal tjene penger på velferd.

3. – Transport og næringsliv må bli mer miljøvennlig. Vi kaller det grønn endring. Men endringen må ikke føre til større ulikhet mellom folk.

Lokale saker:

– SV vil at kommunene skal tilby folk heltidsjobber. – Folk på jobb i eldreomsorgen skal slippe å bli målt på tid. SV vil også ha mindre testing og måling i skolene. Skoledagen skal inneholde lekser, fysisk aktivitet og skolemat. – Færre barn skal måtte vokse opp i fattige familier. Barnetrygden må holdes utenfor. Det gjelder når kommunen beregner hva folk kan få i sosialhjelp.

Arbeiderpartiet (Ap)

Leder: Jonas Gahr Støre

1. – Omsorgen for eldre skal være best mulig, ikke billigst mulig. Arbeiderpartiet vil ha flere på jobb som har bedre tid til de eldre. Det skal være aktivitet og sunn, god mat på sykehjemmene våre.

2. – Alle skal ha muligheten til å jobbe heltid. Alle skal være trygge på jobb. Vi mener at flere må få mulighet til å prøve seg i jobb.

3. – Alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Mette barn lærer bedre. Derfor vil vi gi alle barn på barneskolen og ungdomsskolen et enkelt måltid hver dag.

Lokale saker:

– Våre kommuner skal ha klare klimamål. De skal kutte utslipp. De skal sørge for et godt tilbud av buss, tog, trikk eller bane. Det skal være lett for folk å være klimavennlige. – Det skal skapes verdier over hele landet. – Alle skal få tilgang til raskt internett. Det er viktig for framtidens jobber og omsorgen. Og for at vi skal kunne ha kontakt med hverandre.

Senterpartiet (Sp)

Leder: Trygve Slagsvold Vedum

1. – Folk skal kunne leve og bo i hele Norge. Da må vi ha sykehus, politi og skoler over hele landet. Senterpartiet sier nei til å kutte i slike tjenester.

2. – Folk skal få være med og bestemme der de bor. Det er vanskelig å få til hvis noen få politikere bestemmer over veldig store byer og kommuner. Derfor vil Sp ha små kommuner og mer demokrati i byene. Vi sier nei til å slå sammen kommunene. Alle kommuner skal få nok penger til gode skoler, barnehager, sykehjem og helsestasjoner.

3. – Alle i Norge skal føle seg trygge. Vi vil satse mer på Forsvaret og ha nok politifolk og ambulanser i hele landet.

Lokale saker:

– Å stenge Ullevål sykehus i Oslo er en dyr løsning. Det får følger for andre byer som trenger sykehus. Sp vil inn i bystyret i Oslo for å stoppe planene. – Senterpartiet vil bygge opp Forsvaret i Nord-Norge. – Norge skal bestemme over sin egen energi. Vi vil bruke strømmen til å skape flere jobber i Norge.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Leder: Kjell Ingolf Ropstad

1.KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Vårt mål er at norske barn skal vokse opp i trygge og stabile familier. Familiene må få forme sin egen hverdag slik de selv ønsker.

2. – Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge!

3. – Kampen mot fattigdom og klimaendringer er de største utfordringene i verden. For oss er det en selvfølge at alle mennesker har ukrenkelig verdi. De har rett på å kunne leve i frihet fra fattigdom, forfølgelse og undertrykkelse.

Lokale saker: – KrF vil at flere av statens arbeidsplasser skal være i distriktene. – Vi vil gi større plass til frivilligheten. – KrF vil gjøre omsorgen etter fødsler bedre. Alle kommuner skal ha nok kompetanse og personer til å hjelpe kvinner og nyfødte barn.

Venstre (V)

Leder: Trine Skei Grande

1. – Barn lærer mer på skolen når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid.

2. – Vi bor i et land med fantastisk natur. Men naturen er sårbar. Venstre vil ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

3. – Det må bli lettere å skape jobber der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse, skal ha like rettigheter som andre i arbeidslivet.

Lokale saker:

– Venstre vil gjøre månedskort for transport billigere i Oslo. Vi ønsker også å ta vare på naturen i byen. – Vi vil sikre en fortsatt ren luft i norske kommuner. Da må det bli lettere å reise på en miljøvennlig måte. – Elbil-politikken er en suksess i de store byene. Men det er for få elbiler i Norge. Mange steder trenger de flere ladestasjoner.

Høyre (H)

Leder: Erna Solberg

1. Høyre vil ha verdens beste skole. Vi vet at mange elever synes noen fag er ekstra vanskelige. Disse skal få hjelp av en god lærer som forstår hva som er vanskelig.

2. – Kommunene tilbyr ulik kvalitet på tjenestene sine innen helse. For få kommuner tilbyr andre muligheter som er gode. Eldre personer må få bedre mat. De skal få gode tilbud om aktiviteter.

3. – Folk og bedrifter trenger bedre og tryggere veier. Et godt tilbud med buss, bane, tog og trikk er også viktig. Det gjør at folk bruker bilen mindre. Det er bra for miljøet og det blir mindre kø på veiene.

Lokale saker:

– Flere bør få tilby tjenester i kommunene. Barnehager og sykehjem har godt av konkurranse. – Kommunene må få innvandrere med i samfunnet. Det blir lettere med bedre opplæring i språk og krav om kunnskaper i norsk. – Alle skal føle seg trygge der de bor. Kommunene må hjelpe til mer i kriser, branner og ulykker.

Fremskrittspartiet (Frp)

Leder: Siv Jensen

1. Eiendomsskatt er skatt på hjemmet ditt. Fremskrittspartiet mener dette er en urettferdig skatt. Den går mest ut over de som allerede har minst.

2. – Vi jobber for en god eldreomsorg i hele Norge. Vi vil at staten skal betale for eldreomsorgen. Vi vil også at alle skal kunne velge forskjellig tilbud. Frihet til å velge er viktig.

3. – Det skal være enkelt å komme seg fra sted til sted overalt. Vi trenger gode veier i hele Norge. Men vi trenger også gode løsninger for buss, trikk, bane og tog.

Lokale saker:

– Frp kjemper mot bompenger i mange av kommunene, men særlig i Oslo, Bergen og Tromsø. – Sykehjemmene skal servere god mat. Frp vil ha kjøkkenet tilbake på sykehjemmene. – Innvandrere skal bli møtt med respekt. De skal få mulighet til å bli med i samfunnet. Samtidig skal det stilles krav. Det er å bry seg.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Talspersoner: Une Bastholm og Arild Hermstad

1. – Vi må stoppe klima- og naturkrisen. Det haster med en endring. Vi bør satse på energi som solceller og vindkraft. MDG vil ha bedre jernbane, busser, ferjer og flere elbiler. Det må bli lettere for folk å sykle eller gå.

2. – Vi vil bygge byer for mennesker, ikke biler. Det gir renere luft og er bedre for klimaet. Skoleveier blir tryggere uten all biltrafikken. Vi vil satse på folk som går, tar kollektiv-transport eller sykler.

3. – Folk bør stresse mindre og ha mer fritid. MDG vil at vi deler mer på arbeidet. Det gjør vi ved å kutte i arbeidstiden. I dag stenges folk ute fra arbeidslivet. Andre jobber for mye. Vi vil at folk jobber færre timer per uke. Det er også bra for miljøet at vi kjøper mindre ting.

Lokale saker:

– MDG vil ha mindre biltrafikk i Kristiansand. Det gir bedre luft, mindre støy og bedre plass i byen. – I Asker vil MDG ha mer lek og mindre stress i oppveksten. Det må bli mindre testing. Nok voksne må ha tid til barna. – I Ålesund kjemper partiet for rent hav og rene fjorder. Skipsfart og cruisetrafikk må bli mer miljøvennlig.

Mer fra Tema

På forsiden nå