Tema

En halv million arter av insekter kan dø ut

Verden står midt i en insekt-krise. Forskere mener insekt-døden kan bli katastrofal for menneskeheten.

En million arter står i fare for å dø ut. Halvparten av dem er insekter.

– Det pågår en krise. Insekt-døden gir grunn til bekymring. Vi kjenner bare til toppen av isfjellet. Det sier Pedro Cardoso. Han er biolog. Han jobber ved natur-historisk museum i Helsingfors i Finland. Han er hoved-forfatter for en ny studie.

Jorden har opplevd fem masse-utryddelser av arter. Det har skjedd på 500 millioner år. Den siste var for 66 millioner år siden. Den kom fordi en asteroide traff jorda. Det drepte dinosaurene.

Les også: Insektene blir borte

Forskerne mener det pågår en sjette runde med masse-utryddelse nå. De mener menneskene har skylden.

– Menneskenes aktivitet er ansvarlig for nesten alt. Både nedgang i antall insekter av en art og utryddelser av arter, sier Cardoso.

Områdene der insektene bor, blir borte. Det er hoved-årsaken til at de dør. Deretter følger forurensing. Det gjelder særlig bruk av insektmidler. Fremmede arter gjør også stor skade. Klima-endringer bidrar også.

Når sommerfugler, biller, maur, bier, veps, fluer, sirisser og øyenstikkere blir borte, får det følger. De kan bli langt større enn at selve arten blir borte.

Insektene er viktige brikker i øko-systemene. De gjør viktige «jobber» som ikke kan gjøres av andre. De sprer pollen og bekjemper skadelige insekter i jordbruket.

Les mer: Slik skal de redde biene

Verdien av jobben de gjør er anslått til minst 57 milliarder dollar i USA. Det er hvert år. Det er ifølge forskning fra 2006.

Verdien av insektenes spredning av pollen er beregnet til 235–577 milliarder dollar årlig. Det skriver FNs naturpanel (IPBES).

Mange dyr er også helt avhengig av at det er nok insekter. De trenger det for å overleve. Antallet fugler i Europa og USA har falt kraftig. Det har blitt knyttet til at enkelte insekts-arter er i ferd med å bli borte.

Forskere beregner at det er 5,5 millioner forskjellige insektarter på jorda. Bare en av fem er identifisert og har fått navn. Derfor er omfanget av insekt-utryddelsen større en rapporten skulle tilsi, mener Cardoso.

Mellom fem og ti prosent av alle insektarter har dødd ut siden den industrielle revolusjonen. Det skjedde for rundt 200 år siden.

Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå