Tema

Når drikke-vannet blir borte

Én av ti personer har ikke rent vann å drikke. Mangelen på vann kan føre til konflikter.

Bildet viser en del av Sal-demningen. Den er en del av demningen som heter "Den store etipiske renessanse-dammen".

På forsiden nå