Tema

Vil at vi skal gjøre mer for biene

Onsdag er det bienes dag. Mer enn en tredel av alle bier og andre insekter som sprer pollen er truet, advarer FN.

Det er tredje gang dagen for biene blir arrangert. Dagen er for å gi disse insektene oppmerksomhet. For vi mennesker er svært avhengige av dem.

I 2017 bestemte verdens-organisasjonen FN at biene skulle få en egen dag. Det ble bestemt fordi mange bier hadde dødd uten at noen kunne forklare hvorfor. Det hadde vært et problem i flere år. Mye av frukt og grønt som blir dyrket, er avhengig av bier. Uten vil det bli mye mindre mat. FN sier at 35 prosent av alle insekter som bier og sommerfugler er i fare for å bli utryddet.

Les mer: En halv million arter av insekter kan dø ut

Biene kan deles i to typer. Det er villbier og honningbier som bor i bikuber. De siste har det ganske greit, særlig i land som Norge. Men situasjonen er kritisk for de ville biene.

Verdens bier er truet fra flere farer. Virus og forurensing er farlig. Men det er også noen typer landbruk og planter med mye insektsmidler på. Det viser forskning fra FN og International Union for Conservation of Nature.

– Jeg er bekymret. Men nå skjer det faktisk noe. Og det er jo en enorm interesse for dette nå. Så jeg er litt optimistisk også, sier Markus Sydenhamn til nyhetsbyrået NTB. Han er insektforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Les også: Slik skal de redde biene

Rundt år 2000 ble det mange færre bier i USA og Europa. Det ble forklart med noen plantevern-midler i landbruket. I 2013 ble flere forbudt å bruke.

I fjor førte ustabilt vær til et dårlig år for de som lager honning i Europa. Det har aldri blitt laget mer honning på kontinentet.

Sydenhamn sier endring i landbruket har betydd mye. Større åkre og færre stier med grønne planter mellom disse er dårlig nytt for biene. Mange bier levde også av blomstrene på slåttemarker. Mange av de er i ferd med å gro igjen. Da forsvinner maten til biene også.

– Den største trusselen mot biene er det vi mennesker endrer på i naturen. Her er det en klar sammenheng. Det er en grense for hvor lite plass biene kan overleve på, sier han.

Les mer: Lager grønn vei til humlene

Det er rundt 200 ulike typer bier i Norge. En av tre er i fare for å bli utryddet, sier Sydenhamn.

Det er likevel positive nyheter. De har kommet sammen med at biene har fått mer oppmerksomhet.

– Det er kommet på plass en rekke tiltak. Det skjer både i Norge og i resten av verden. For eksempel er det plantet blomsterenger i grøftekanter og langs åkre. Forskning fra utlandet viser at dette kan ha god effekt, sier han.

Les også: Feirer med humler og bier

Arnstein Staverløkk jobber også ved NINA. Han sier at det har blitt populært å lage biehoteller de siste årene. Mange planter også blomster som biene liker godt.

– Vi tror det har hjulpet litt. Så det må folk bare fortsette med, sier Staverløkk.

Det blir også gjort mye i byene, sier Staverløkk. Han sier det planter villblomster i grøftekanter, og det lages blomsterenger på kirkegårder. I forrige uke kom en ny rapport. Den viser at ting er bedre enn fryktet. Det gjelder særlig for de mest truede humlene. Det er også en type bie.

– Så det hjelper at det har vært fokus på dette. Vi finner lyspunkter. Men arbeidet må fortsette, sier Staverløkk.

Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå