Tema
Bildet viser skiltet til Nav.

Slik rydder Nav etter skandalen

En feil har gått utover 3.400 personer. Noen har sittet i fengsel.

– Jeg er ingen kriminell person, sier en mann til Klar Tale.

Han og andre er dømt for bedrageri. I 2019 ble det kjent at Nav hadde gjort feil.

– Vi tar kontakt med alle feilen har fått følger for. Vi beklager overfor dem, sier Nav til Klar Tale i en e-post.

Nav er Norges arbeids- og velferdsetat. De krevde at folk oppholdt seg i Norge. Det var hvis de skulle få enkelte typer trygd.

Brukere kunne reise. Men de måtte søke om lov, hvis de skulle ha penger. Noen dro likevel. Og de ga ikke beskjed til Nav på meldekortene sine. Det har sendt flere i fengsel. For Navs feil spredte seg videre i systemet. Uten at noen oppdaget det.

Men det var ett problem. Nav kunne ikke nekte folk å ta med trygd utenlands. Det var i strid med europeiske regler. Folk kunne reise til flere av Europas land (EØS-land) med trygd. Helt siden juni 2012 er folk blitt uriktig straffet. Nå undersøkes det om feilen har vart enda lenger. Kanskje helt tilbake til 1994.

Derfor er ikke dømte personer frikjent i retten enda. Norske myndigheter venter på svar. Det får de fra en domstol i Europa.

Noen er dømt etter reiser på begge sider av juni 2012. For disse er mye usikkert. Det gjelder 37 personer, ifølge Magne Fladby i Nav. Han leder gruppa som jobber med trygde-sakene.

Nav er i full gang med å rydde. De har funnet ut at feilen fikk følger for 3.400 personer. Det viser de nyeste tallene.

Noen ble nektet trygd. Andre måtte betale tilbake. Omtrent 80 endte med å bli dømt for svindel i retten.

Nav har betalt tilbake penger. Pluss renter. Andre får slettet gjeld de har til staten. Men ryddingen gjelder kun tiden etter 1. juni 2012. Det bekrefter Fladby.

– Mener Nav at feil kan ha skjedd helt tilbake til 1994?

– Der venter vi på avklaring. Vi har ikke noe syn på det, svarer Fladby.

Folk kan søke om erstatning. Kanskje de har tatt et lån for å betale tilbake. Da har de også betalt renter, som de kan få dekket. 120 personer har søkt erstatning, ifølge Nav.

De dømte må fortsatt vente på mulig frifinnelse. Det må skje i domstolene. Men Nav også har behandlet på nytt saker der folk er dømt.

Det er beklagelig at det tar så lang tid. Nav har forståelse for at det er belastende for dem det gjelder, sier Fladby.

– Det er en påkjenning vi forstår, sier han. Domstolen i Europa kan komme med en vurdering innen påske, ifølge etaten.

Nav har ringt mange av de dømte. Og etaten har beklaget, sier Fladby.

– Det er en uheldig situasjon, sier han.

Nav fulgte regelverket slik de mente det skulle være.

– Men i etterkant ser vi jo at det ikke burde blitt gjort slik, sier han. Fladby sier at deres oppgave nå er å rette opp i feil som har skjedd.

Feilen har fått større følger for noen enn for andre. Det handler om hvor mye folk har vært i EØS-land, og om de har vært andre steder i verden med trygd. Det er til EØS-land at folk kan ta med trygd uten å søke om lov.

Nav har behandlet sakene til omtrent 6.000 personer på nytt. I omtrent seks av ti saker har de gjort endringer, ifølge Nav.no. 

Men skandalen kan bli større. Det skjer dersom myndighetene har gjort feil siden 1994. Da ble Norge med i EØS-avtalen.

Da må Nav lete gjennom gamle IT-systemer og arkiver. Det blir vanskelig å finne alle, tror Fladby.

– Vi skjønner jo at saken svekker tilliten til Nav. At vi har gjort en feil. Det blir derfor viktig hvordan vi håndterer saken videre. Det kan hjelpe på tilliten, tror han.

– Ja, folk kan fortsatt stole på Nav, mener Fladby.

Nav ber folk ta kontakt. Det er dersom de tror de er en del av feilen. Nav har en egen side om EØS-saken.

Det kan komme søksmål fra frikjente brukere i framtiden. Hvordan takler Nav det? Om det skulle skje, må vi komme tilbake til det, svarer Fladby.

Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå