Tema

Vil følge opp Nav-saken med statsråden

Frp-politiker Erlend Wiborg sier Nav og andre deler av byråkratiet i Norge må «ta seg sammen». De må bruke et språk folk kan forstå, sier han. Han vil følge opp saken på Stortinget.

Sist uke avslørte Klar Tale at én av tre dømte i Nav-skandalen sier at de ikke forsto reglene de ble dømt for å bryte. Det viser Klar Tales underøskelse av de 77 første uriktige dommene som ble oppdaget. Flere politikere har sagt at Nav må bruke et klarere språk. Det mener også Erlend Wiborg. Han er stortings-representant for Fremskrittspartiet (Frp). Han er også leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Her kan du lese saken. Du kan også lese en kort utgave av den.

– Hva kan dere politikere gjøre for å hindre at Nav-skandalen skal kunne skje på ny?

– Det er flere ting. En ting er at vi må sørge for at Nav og byråkratiet i Norge «tar seg sammen». De må huske hvem de er til for. Byråkratiet er til for folk, og da må de bruke et språk folk flest bruker til vanlig. Jeg kommer til å følge opp dette med språk. Jeg skal spørre statsråden om hva han har gjort, og hva han vil gjøre, sier Wiborg.

Etter intervjuet har Wiborg sendt inn et spørsmål om saken.

Han har et annet syn på ting enn arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Han sa til Klar Tale at han mener det har blitt mye bedre de siste årene.

– Det finnes fysiske brev som viser at Nav jobber med å kommunisere bedre. Men de kommer aldri til å bli ferdig med å jobbe med klarspråk. Brukerne endrer seg. Språket endrer seg. Det er et enormt arbeid. Men det har skjedd veldig mye på 13 år, sa Isaksen.

– Om det er bedre, så avhenger det av hvem du spør. Jeg blir fortsatt kontakta av folk som ikke forstår den dag i dag. Det er et problem, og det må vi løse, sier Wiborg.

Han mener det er for vanskelig å forstå brev og informasjon fra det offentlige. Han sier at flere har tatt kontakt med ham om saker med Nav tidligere. Det gjør at han er vant til å lese vedtak fra direktoratet. Selv om han har lest mye papirer fra Nav, er han usikker på om han ville klart å finne fram i reglene.

– Jeg burde være erfaren på det. Og jeg håper og tror jeg skulle klart det. Men jeg sliter også innimellom med å forstå det som står der, sier Wiborg.

– Hva tenker du om at én av tre dømte sier at de ikke har forstått?

– Det er en forskjell på å si at de ikke forstår, og det å ikke forstå. Det kan være noen sa det for å slippe unna straff. Men jeg har ingen tvil om at mange sliter med å forstå det språket Nav bruker. Jeg mener det er for teknisk. Det er noe jeg har tatt opp flere ganger før også, sier han.

– Og at nesten halvparten ikke har nådd fram til dem med info?

– Det er en ting om du forstår når du kan lese. Men det er også de som har vansker for å lese. Det kan det være ulike årsaker til. Det er viktig at Nav blir mer tilgjengelig. Enten det er for eldre, folk som ruser seg eller for de som ikke er så gode i norsk. Derfor har vi i Fremskrittspartiet foreslått at Nav skal bli mer tilgjengelig, sier Wiborg.

– Jeg kan nok fylle ut skjema og søke digitalt, men for noen er det vanskelig. Mye er digitalt hos Nav, men det må fortsatt være mulig å avtale et møte med dem, sier han.

Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti sa noe lignende til Klar Tale om samme sak. Hun sier at Nav må ha nok folk og tid til å forklare.

– Hvor alvorlig er det at så mange blir dømt for å bryte lover og regler de ikke forstår.

– Det er et veldig viktig prinsipp i Norge. Du skal forstå det at du bryter loven. Denne saken er veldig alvorlig for retts-sikkerheten. Hvis det er slik at folk ikke forstår lovene, så er det alvorlig. Det kan vi ikke akseptere, sier han.

– Hva er neste steg for å rydde opp etter Nav-skandalen?

– Vi må sikre at byråkratiet i Norge må ha et språk folk kan forstå. Det neste er å sikre at regler og lover passer sammen. Da blir det lettere å forstå hva som gjelder. Nå er det også vedtatt at det skal komme et Nav-ombud. Det har vært viktig for Frp. Det har jeg tro på. Da kan flere folk få hjelp med sakene sine, sier Wiborg.

Siste utgave

På forsiden nå