Tema
Bildet er av en hunn-gorilla som bærer babyen sin på ryggen. De går i litt langt gress. Til høyre i bildet er det en trestamme. Bildet er tatt i en dyrehage. Foto: Gene J. Puskar / AP / NTB

Kan miste nesten hele området sitt

Endringer i klima kan bli en katastrofe for de store apene. Gorillaer og sjimpanser vil slite om områdene de lever i blir ødelagt.

Apene kan miste 94 prosent av områdene de lever i. Dette kan skje innen 2050. Det viser en studie utført av forskere ved et universitet i Liverpool. Årsaken er global oppvarming. Den er med på å endre nedbør, planter og økosystem.

Endringene er en av de største truslene de store apene møter. Apene har allerede mistet store deler av skogen, som følge av hogst, gruvearbeid og landbruksområder. Samtlige av artene er regnet som truet eller kritisk truet. Det vil si at hvis utviklingen fortsetter, vil apene bli utryddet. I Afrika gjelder dette både gorillaer, sjimpanser og bonoboer. Også kalt dvergsjimpanse.

Også mange andre dyr og planter står overfor samme utfordring. En del kan overleve ved å flytte på seg. Men ikke alle har den muligheten.

Der det finnes fjell og høye åser vil planter spre seg oppover i landskapet. Der er det kaldere.

– Mange arter er nødt til å følge etter plantene. De er avhengige av plantene for mat. Der hvor det ikke er høye nok fjell vil plantene dø ut. Det fører til at et stort antall dyr og planter vil forsvinne. Det sier Fiona Maisels. Hun jobber for miljø-organisasjonen Wildlife Conservation Society. Og hjulpet til under forskningen.

Flere fjellområdet vil sannsynligvis ligne på en del av de områdene apene lever i dag. Men det er usikkert om apene vil klare å følge endringene. For å stoppe at dette skjer, kan det bli nødvendig å verne nye områder. Slik at apene har en plass å leve i.

– Når vi legger klimaendringer på toppen av dagens årsaker til tap av leveområdet, ser bildet katastrofalt ut. Det sier Joana Carvalho. Hun ledet arbeidet med studien.

En annen grunn til at apene mister skogsområder, er henting av mineraler. Som blant annet brukes i mobiltelefoner.


Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå