Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Blir barn voldelige av dataspill?

Mange barn og unge elsker dataspill. Spillene kan ha mye vold i seg.

Barn og unge blir ikke mer aggressive av voldelige dataspill. Det kommer fram i en ny rapport.

3.034 unge i Singapore var med på en test. Denne testen ble til forskernes rapport.

Barna var 11,2 år i gjennomsnitt da testen startet, ifølge kanalen NRK. Rundt sju av ti var gutter.

Forskerne studerte sammenhengen mellom mye spilling og voldelig oppførsel. Spillene hadde vold i seg. Forskerne sjekket barnas oppførsel to år senere.

De fant ut at all spillingen ikke gjorde dem mer aggressive. De måtte i så fall spilt 27 timer om dager, ifølge rapporten.

Mange studier sjekker nettopp dette. Forskerne er uenige om temaet, ifølge Beate W. Hygen. Hun er forsker ved NTNU Samfunnsforskning.

Forskere har vært opptatt av negative følger ved dataspill. Det er behov for å se på både negative og positive sider, mener Hygen.

– Spillene har endret seg veldig. De er mer komplekse, varierte, ekte og mer sosiale, sier hun til NRK.

LES OGSÅ: – Snakk med barna om dataspill

Hygen har forsket på spill selv. Hun har sjekket sammenhengen mellom tid brukt på dataspilling og utviklingen av sosial kompetanse hos barn.

Vi trenger slik sosial kompetanse for å mestre ulike sosiale miljøer.

Gutters spilling påvirket ikke den sosiale kompetansen deres, ifølge studien hennes.

For jenter fant hun noe.

– Det viste seg at jenter utviklet dårligere sosial kompetanse som 12-åringer. Det var jenter som spilte mer som 10-åringer, sier Hygen.