Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Fisk med målebånd

Husk målebånd på fisketur i sommer. Fanget fisk som er for små, skal ut i sjøen igjen.

Mange koser seg med båttur og fisking om sommeren. Få er likevel klar over at det finnes regler for hva de får ta med seg. Reglene sier noe om hvor mye fisk du kan fange. Men de bestemmer også hvor stor fisk du får lov til å ta opp fra havet.1. januar 2010 ble det bestemt hva som er minstemål på en fisk. Og reglene er blitt enda strengere.

På Ormøya i Oslo prøver fire glade kamerater fiskelykken. Svenskene Daniel Adler, Marcus Nordström, Henrik Jönsson og Christoffer Riikonen kaster uti. De håper ikke på storfangst. Men de bruker det fine været til å fiske litt. Faktisk har Nordström fått en fisk allerede.

– Den slapp jeg ut i sjøen igjen. Det var en liten makrell. Den var så liten at den må leve lenger og vokse seg større. Hadde den vært større, kunne vi nok ha spist den til middag, sier han.

De vet lite om strenge regler for fiske i Norge. Men de mener at det er bra.

– Det er bra at det gjøres tiltak mot utfisking. Sverige sliter med det samme. Det er viktig at småfisk får vokse seg store og gyte, mener Adler.

Det er Kyst-departementet enig i. Hovedmålet med de nye reglene er ikke å stoppe utenlandske fiske-turister som fisker mye. Det sier statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet.

– Reglene er laget for fiske på fritiden og fisketurisme.

Minstemål skal hindre at det blir fisket for mange umoden fisk. Disse fiskene er viktige for at fiske-bestanden skal vokse. Reglene gjelder for hele landet. Men hvor stor fisken må være, er forskjellig for ulike steder i landet. Sør for Måløy i Sogn og Fjordane kan du for eksempel ikke fange torsk under 40 centimeter. Det samme gjelder for sei. Men du kan fiske mindre sei om du skal putte den i stekepanna hjemme. Makrellen må være på 30 centimeter.

I 2010 fisket turistene 3.335 tonn fisk. Hvor mye fritids-fiskerne hentet opp av havet, er mer usikkert. I 2004 fisket norske fritidsfiskere 48.000 tonn fisk alene, ifølge Havforsknings-instituttet.

Men de besøkende slipper ut så mye som én million torsk tilbake i havet. Det viser forskning. Den har master-studenten Keno Ferter fra Universitetet i Bergen gjort.

– Vi aner ikke hvor mange som overlever etter å ha vært på land. Fisk som blir fanget, kan få en rekke skader. Det er på blant annet slimlaget. Derfor er det viktig å få på plass regler for behandling av fisk. Folk må lære hvordan fisken skal slippes ut i sjøen igjen på riktig måte, sier Ferter.

Han mener det er positivt at det er regler for fisket. Men han tviler på at myndighetene har tenkt på hva som er negativt med dette.

– Reglene vil kunne føre til mer fiskeutslipp. Turister får heller ikke fiske mer enn 15 kilo, Fra før av vet vi at denne regelen fører til mye fiskeutslipp blant turistene. Det gjelder spesielt i Nord-Norge der fangsten fort blir så stor. Det er som regel torsk, hyse og sei som blir sluppet løs, sier han.

– Trenger vi enda strengere regler for å bevare norsk fisk?

– Så lenge man ikke vet mer om turistfiske i Norge, synes jeg det ikke er nødvendig med strengere regler, svarer Ferter.