Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– I Norge ville alle barn fått myggnett

Folk i Vesten er mest opptatt av HIV og ebola. Imens dreper malaria flere hundre tusen mennesker i fattige land.

Avisene har vært fulle av artikler om sykdommen ebola i Afrika. Samtidig dør folk av en annen, «glemt» sykdom. De får malaria. Sykdommen smitter gjennom myggstikk.

– Mange fattige har ikke rent vann og nok utdanning. Fattigdom gjør at sykdommer som malaria fortsetter å drepe, sier Jan Helge Solbakk ved Universitetet i Oslo. Han er professor i medisinsk etikk.

Lørdag 25. april er Verdens malariadag.

Solbakk sier det blir brukt mest penger på helsa til folk i den rike delen av verden. Han bruker sykdommene aids og ebola som eksempler.

– Disse sykdommene forskes det mye på og brukes penger på, fordi de truer folk i vesten. Folk i verden blir ikke behandlet likt. Det er ganske urettferdig, sier han.

Organisasjonen Redd Barna deler ut myggnett til beskyttelse mot malaria.

– Hadde malaria vært et problem i Norge, ville det vært en selvfølge at alle barna hadde fått myggnett. Og det hadde skjedd fort. Sånn er det ikke i de fattige landene, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna Norge.

Malaria er vanlig i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Det er folk i fattige land som oftest får sykdommen. De fleste som dør, er små barn. Nesten 600.000 mennesker døde av malaria i 2013, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sykdommen kan oppleves som influensa. Det blir gjort mange forsøk på å få sykdommen bort. Vi kan ta medisiner for å unngå å bli syke.

Forskere i Storbritannia vil utrydde hunnmyggen. Det er den som bærer smitte. De mener de har funnet en måte å endre arvestoffet DNA hos myggen. Da blir nye mygg hankjønn. Men det kommer til å ta lang tid.

– Det er vanskelig å utrydde en sykdom helt. Men sykdommer kan holdes under kontroll, sier Solbakk.

Han snakker ikke bare om vaksiner og medisin.

– Det må satses mer på kunnskap i de landene som har malaria. Mange har ikke myggnett som stenger ute myggen. Boligene er ikke tette nok. Folk har ikke tilgang på rent vann. Myggen legger egg i vannet. Viktig helsehjelp er ikke der i stor nok grad, sier Solbakk.

Redd Barna er bekymret for mangelen på helsearbeidere. Det trengs mye mer penger fra det internasjonale samfunnet i tiden framover.

– Vi er redde for at det kommer til å mangle nesten 13 millioner helsearbeidere i 2035. I dag mangler verden 7,2 millioner helsearbeidere, sier Fylkesnes i Redd Barna Norge.

Fredag kom nyheten om at verdens første vaksine mot malaria er laget. Det har skjedd etter fire år med forskning, ifølge en gruppe tyske leger. Vaksinen kan komme på markedet allerede til høsten, skriver nyhetsbyrået NTB.

1.500 spedbarn og småbarn i flere afrikanske land fikk vaksinen. De ble senere undersøkt. Mellom 26 og 36 prosent av dem var blitt immune mot sykdommen, skriver tidsskriftet The Lancet.