UKENS OPPGAVE

Ukens oppgave bygger på en artikkel fra papiravisa Klar Tale. Oppgaven kan skrives ut og brukes etter behov, hjemme eller på skolen. Ukens oppgave vil bli lagt ut på klartale.no hver torsdag morgen.

Den aktuelle artikkelen blir gitt spesiell oppmerksomhet. Ord og uttrykk i teksten blir forklart. Du får ekstra informasjon knyttet til stoffet. I tillegg kommer spørsmål som bygger på teksten og forklaringene. Fasit til spørsmålene blir lagt ut på denne siden uken etterpå.

Spesialpedagog Lisen Engh har utviklet Ukens oppgave for Klar Tale.

Har du spørsmål om Ukens oppgave? Eller leter du etter gamle oppgaver? Ta kontakt med redaksjonen på e-post redaksjonen@klartale.no