Verden

– Verden må gjøre store endringer

– Alle i samfunnet må bidra hvis vi skal klare å stoppe endringene i klimaet, sier FN. Du kan begynne med hva du spiser.

Verdens-organisasjonen FN har lagt fram en ny rapport. Der forteller FN hvordan vi skal slippe ut mindre klimagasser.

Rapporten viser at det kan bli vanskelig å nå målet.

– Vi må gjøre endringer verden ikke har sett tidligere for å klare dette må , sa Hoesung Lee. Han er leder for FNs klimapanel.

Vi må kutte utslippene med 45 prosent for å klare 1,5 gradersmålet må. Det må skje før 2030. Ifølge rapporten vil det bli dyrt. Det vil koste 17.000 milliarder kroner hvert år hvis vi skal nå 1,5 gradersmålet.

Alle i samfunnet må bidra hvis vi skal klare det, mener FN.

Vanlige folk og politikere må bidra. Men også bedrifter, industri og dem som utvikler ny teknologi.

Nye ideer må tenkes ut og endringer må skje raskt. Det skriver FN i rapporten.

Vi kan bidra på vår måte. Vi kan endre hva vi spiser. Vi må spise mat som slipper ut mindre klimagasser.

Kjøtt, melk og egg er eksempler på mat som gir utslipp av klimagasser. Kjøtt fra okse er verst.

Produksjonen slipper ut fem ganger så mye klimagasser som produksjonen av mat fra andre dyr. Det skriver nettstedet forskning.no.

Ifølge rapporten må verden slippe ut mindre klimagasser fra olje og kull.

– Dette er en stor oppgave for verden. Men det er ikke umulig, sa Natalie Mahowald. Han er en av forskerne som har laget rapporten.

Ifølge rapporten har ikke utslippet av klimagasser blitt mindre de siste årene. Utslippet har bare fortsatt å øke.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå