Verden
Bildet viser en kvinne som går på en tørre landevei i Djibouti. Hun holder et barn i hånden og har en bøtte i den andre.

Slik skal Norge hjelpe verdens fattigste land

Norge gir 5 milliarder kroner for å kjempe mot fattigdom. Afrika får mest penger. Les hvordan pengene brukes.

Norge planlegger å gi til sammen 5 milliarder kroner de neste tre årene. Det forteller utviklings-minister Dag-Inge Ulstein fra Kristelig Folkeparti.

De fleste av pengene brukes i Afrika.

– 33 av de 47 minst utviklede landene i verden er i Afrika sør for Sahara, sier han.

Likevel gir verden mindre penger enn før til denne delen av verden.

– Vi ønsker å bidra til å endre dette. Vi øker innsatsen. Da håper vi at landene kan nå målene sine om å og utrydde all fattigdom innen 2030, sier Ulstein.

Norge gir litt mer enn 3 milliarder kroner til Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA). I tillegg gir Norge litt over 2 milliarder kroner til Det afrikanske utviklingsfondet (ADF).

Dette er IDA-fondet:

Penger til IDA brukes i verdens 74 fattigste land. Pengene sørger for at landene får billige lån og gaver.

Omtrent to tredjedeler av IDA-pengene brukes i afrikanske land. Det er planlagt hva de skal bruke penger på de neste tre årene: Landene skal få penger til klima, kvinner og likestilling. De skal få hjelp til å skape jobbe og utvikle private bedrifter. Landene får også hjelp til å bedre hvordan de styrer økonomisk.

Dette er ADF-fondet:

ADF hjelper fattige land i Afrika. Landene får billige lån og råd. Rådene gjelder spesielt hvordan de bygger gode systemer for energi, landbruk, vann og kloakk. AFD støtter også tiltak som gjelder klima, likestilling, arbeidsplasser og utdanning.

– Jeg er glad for at Afrika-fondet er opptatt av bærekraftig mat og landbruk som er smart for klimaet. Fondet jobber også mer med å skape jobber for ungdom. De hjelper også dem som vil starte bedrifter, sier Ulstein.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå