Verden

Millioner i verden får ikke helsehjelp

Mange i verden har nå tilgang på grunnleggende helsetjenester. Men millioner av mennesker faller fortsatt utenfor, viser rapport.

Hvem i verden har ikke tilgang på helsetjenester i dag? Det har organisasjonen Røde Kors prøvd å finne ut.

Flere enn noensinne får grunnleggende helsetjenester i verden. Men det er fortsatt millioner av mennesker som faller utenfor.

Røde Kors har laget en rapport. Den heter «The Last Mile». Rapporten viser hvem som ikke får den viktige helsehjelpen. Hvorfor skjer det, og hva kan gjøres?

Mennesker i områder med konflikt er sårbare. Det samme gjelder migranter uten papirer og flyktninger. Rapporten tar også med minoriteter og personer som bor i slum.

Mange papirløse migranter og flyktninger kan slite med å få hjelp med helsa. Det kan skje selv om landet har et helsevesen som kunne hjulpet dem. Det sier Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors.

Han bruker Norge som eksempel.

– Der hadde ikke papirløse migranter noe sted de kunne ta imot helsetjenester. Blant annet fordi de fryktet å bli utvist. Og fordi norsk lov var uklar på dette punktet, sier han til nyhetsbyrået NTB.

I dag får mange hjelp ved helsesenteret. Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Oslo driver det.

Det finnes flere sårbare grupper. Personer med nedsatt funksjonsevne er blant disse. Rapporten trekker også fram barn i militser eller kriminelle gjenger. Og kvinner som er utsatt for handel med mennesker.

Mange mennesker lever i områder med konflikt. Der sliter de med at hjelpen ikke når fram. Samtidig opplever de undertrykking.

Mye må gjøres. Og noen land har et større behov for endring enn andre. Mange av landene er i Afrika. Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Somalia, Sør-Sudan og Mali er land som har det spesielt vanskelig.

Også store utbrudd av sykdommer er en trussel flere steder. Korona-viruset har avslørt hvor sårbar verden er, mener Røde Kors.

Les også: Redd for at flyktninger vil dø av korona

Siste utgave

På forsiden nå