Verden

Sliter med å bli enige om demokrati og penger

EU må bli enige om et budsjett som skal gjelde fra nyttår. Men Ungarn og Polen sier nei til forslaget. De mener det må bli færre krav for at land skal få penger fra unionen.

Fra nyttår trenger Den europeiske union (EU) et nytt budsjett. Det skal også inneholde krisehjelp til land og bedrifter. Men de blir ikke enige. Polen og Ungarn har sagt klart nei. Årsaken er et ekstra forslag som stiller krav til land som skal få penger.

De fleste landene i EU vil ha et krav om at alle land må godta at domstoler skal være fri. Altså at politikerne ikke skal få bestemme over dommere. Flertallet av land i EU mener det bør være straffe å nekte land som bryter den regelen. Da bør de bli nektet penger eller få mindre.

Både Ungarn og Polen kan tape mye på et slik krav. Begge er blant landene som får mest penger fra EU hvert år. Men begge har også fått mye kritikk fra EU de siste årene. Det har skjedd etter endringer av lover i begge landene. Mange i EU mener det har gjort Ungarn og Polen mindre demokratisk, og at domstolene er mindre frie enn tidligere.

Siste utgave

På forsiden nå