Verden
A homeless man sleeps on a mattress parked on a sidewalk near a grocery store, in Santiago, Chile, Wednesday, Dec. 2, 2020. Although Latin America and the Caribbean have food to satisfy their more than 600 million inhabitants, last year 191 million people had insufficient nutrition and of them 47.7 million went hungry, according to a United Nations report released on Wednesday. (AP Photo/Esteban Felix)

Frykter 1 milliard fattige som følge av pandemien

Korona-pandemien vil påvirke verden i lang tid fremover. Antallet på ekstremt fattige kan øke til over 1 milliard det neste tiåret, sier FN.

Det kan ta tid før verdens økonomi kommer seg etter pandemien. Mye må bygges opp igjen. En ny studie måler effekten av pandemien over det neste tiåret:

På sikt kan 207 millioner mennesker presses inn i dyp fattigdom. Innen 2030, vil da over en milliard være ekstremt fattige, advarer FNs utviklingsprogram (UNDP). Studien er gjort ved Denver-universitetet i USA.

Rapporten handler om fattigdom, utdanning, helse, ernæring og likestilling. Den belyser hvordan pandemien påvirker alt dette.

I beste fall, vil 44 millioner flere mennesker leve i dyp fattigdom i 2030, sier FN. Det er sammenlignet med utsiktene før pandemien.

Men i det verste utfallet, blir altså enda 207 millioner mennesker ekstremt fattige. Pandemien har nemlig utløst en økonomisk krise. Mange har mistet jobben. Fabrikker legges ned. Mange bedrifter får ikke produsert like mye som før. Effektene av alt dette kan vare i ti år, mener FN.

Men ifølge studien må det ikke bli slik. Verden bør satse mer på bærekraftig utvikling fremover. Da kan 146 millioner mennesker løftes ut av fattigdom, ifølge studien.

Vi trenger gode styresett. Programmer for sosial velferd blir også viktig. Mer må bli digitalt og økonomien må bli grønnere. Da kan vi hindre økt fattigdom.

Gjør vi dette, vil også forskjellene mellom kvinner og menn bli mindre. Det er nemlig mer fattigdom blant kvinner.

– Som den nye forskningen viser, er pandemien et vippepunkt. Valget verdens ledere tar nå, kan ta verden i svært forskjellige retninger. Det sier sjef i UNDP, Achim Steiner.

– Vi har mulighet for å investere i et tiår med handling. Det kan hjelpe folk over pandemien. Det kan også sette utviklingen av menneskeheten og planeten på kurs mot en mer rettferdig framtid, sier Steiner.

FN foreslår endringer i forbruk av mat, energi og vann. Vi trenger også et samarbeid mellom verdens land om å håndtere klima-krisa.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå