Verden

Bilde 1 av 2

Sier mat er veien til fred

– Mat er veien til fred, sier David Beasley. Han er leder for Verdens matvareprogram. Han tok imot Nobels fredspris torsdag. Det var en uvanlig utdeling av prisen i år.

Verdens matvareprogram (WFP) vinner fredsprisen i år. Det er en del av verdens-organisasjonen FN. De har hovedkontoret sitt i Roma. Det er også der de får prisen. Medaljen og diplomet er sendt fra Oslo til Norges ambassade i byen, sier Olav Njølstad. Han er direktør ved Nobel-instituttet.

Å motta fredsprisen er en stor ære. Det er ikke bare en takk for innsatsen. Det er også en oppfordring om å gjøre noe, sier David Beasley. Han er leder WFP.

– Mat er veien til fred, sier han.

Les også: Verdens matvareprogram får fredsprisen

Han minner om at 690 millioner mennesker legger seg sultne hver kveld. 270 millioner er i fare for å bli rammet av sult. 30 millioner er helt avhengig av å få hjelp fra matvare-programmet. Uten den hjelpen er de i fare for å dø.

– Det er vanskelig å forestille seg at vi kan oppleve en så stor sult. Det er vanskelig når vi våkner opp i denne rike, moderne, og avanserte verdenen. Men det er min tragiske plikt å fortelle dere dette. Sult er ingen mulighet. Det er virkeligheten for millioner av mennesker i verden, sier Beasley.

Han sier at mangel på mat gjør at nasjoner blir ustabile. Det kan føre til at mange mennesker må flykte som følge av sult. Beasley sier derfor at det kan bli store følger hvis det ikke blir mer fokus på sult.

– Hvis vi ikke dekker behovene deres, vil de bli ofre for en sult-pandemi. Det vil overskygge konsekvensene av covid-pandemien, sier han.

WFP får prisen for å bekjempe sult. Og for å arbeide mot at mangel på mat blir brukt som våpen i kriger. Nobelkomiteen sier også at det er viktig at vinneren gjør mye for å styrke samarbeid. Det er viktig når mange land har valgt å trekke seg fra samarbeid i verden.

Les også: – Dette blir en ekstremt viktig pris

Korona har ført til at vi har endret på mye i 2020. Det gjør at vi må reise mindre. Og vi må være færre når vi samler oss. Derfor blir Nobel-feiringen i år digital. Medaljer og diplomer blir sendt med spesialpost.

Hvert år har Nobels fredspris blitt delt ut i Norge. Unntakene har vært årene hvor ingen har fått fredspris. 2020 er første gang det blir delt ut pris, uten at det skjer i Oslo.

– Vi er sammen. Selv om korona tvinger oss til å holde avstand, sier Berit Reiss-Andersen. Hun presenterte David Beasley og WFP som vinner av fredsprisen fra Oslo torsdag. Selve prisen ble delt ut i Roma. Det hele ble gjort på internett.

– I et normalt år ville det vært fullt her i rådhuset-. Du ville blitt møtt av den norske kongefamilien, statsministeren, stortingspolitikere og andre. Og like viktig. Du ville ha blitt hyllet av folk fra det sivile samfunnet, sier Reiss-Andersen.

Det blir også endringer for de andre Nobelprisene. De pleier å bli delt ut i Stockholm i Sverige. De blir også sendt med diplomat-post. Det er en ekstra sikker type spesialpost. Prisene blir sendt til 11 vinnere i tre ulike land. Det er Tyskland, Storbritannia og USA.

Det er et krav om at de som vinner en pris må holde et foredrag etter å ha fått prisen. Det må skje innen et halvt år etter utdelingen. I år skal de fleste skje digitalt. Ett skal bli levert skriftlig.

Men det norske Nobel-instituttet håper det kan bli gjort som normalt. De håper at vinneren av fredsprisen kan holde et foredrag i Oslo før sommeren. Men det må være trygt nok, og lite smitte. Ingen får prispengene før de har holdt et foredrag.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå