Verden

Bilde 1 av 2

Ekstremvær har drept nesten 500.000 siden år 2000

Minst 480.000 mennesker har dødd som følge av ekstremvær siden år 2000. Det viser en ny analyse.

De aller fleste som har dødd som følge av storm, flom og hete har bodd i fattige land. Det viser en rapport som er laget av Germanwatch. Det er et forum i Tyskland. De presenterte rapporten på et møte om tilpasning til et endret klima.

Germanwatch har regnet på hvor ekstremvær koster. De mener det koster verdens økonomi 22.000 milliarder kroner de siste 20 årene. De har sett på 11.000 hendelser med ekstremvær. Landene Puerto Rico, Myanmar og Haiti er rammet hardest siden år 2000.

I 2015 ble mange land enige om Paris-avtalen. Der ble det bestemt at rike land skal bidra til å gjøre det lettere for fattige land å tilpasse seg endringer i klima. Pengene skal også bli brukt til å forurense mindre. De rike landene skal bidra med 850 milliarder kroner hvert år. Men nye studier viser at det har blitt gitt mindre penger enn det som ble lovet, skriver nyhetsbyrået NTB.

I 2019 var det ekstra mye ekstremvær. Det var kraftige orkaner og sykloner. Det førte til store skader i Karibia, Øst-Afrika og Sør-Asia.

– Dette viser at det er store utfordringer for fattige og sårbare land. De blir hardt rammet av ekstremvær. De trenger økonomisk og teknisk hjelp nå, sier David Eckstein. Han er en av de som har laget rapporten.

Et av de viktigste målene i Paris-avtalene har vært å hjelpe land som blir hardt rammet av et endret klima. De skal få hjelp til å håndtere kriser som flom og tørke som følge av klima-endringer.

Avtalen sier at 430 milliarder kroner årlig skal bli brukt på «tilpasning». Siden avtalen ble godkjent har det blitt flere og mer alvorlige natur-katastrofer i verden. Det gjør at verdens-organisasjonen FN mener det er behov for mer penger. De tror det trengs rundt 600 millioner kroner. Samtidig blir det bare gitt litt 250 milliarder kroner i året nå.

Miljø-programmet til FN presenterte en rapport tidligere i januar. Den viser hvilke behov som finnes. De tror det blir behov for over 2.500 milliarder kroner til samme formål i 2030. I 2050 kan det bli behov for nesten 4.300 milliarder i året.

Åtte av de ti landene som blir hardest rammet av ekstremvær er land med lav eller middels inntekt.

– Fattige land blir hardest rammet. Det er fordi de er mer sårbare for skadelige effekter av slike farer. De har mindre kapasitet til å gjøre noe med krisene, sier Vera Künzel. Hun har også vært med på å lage rapporten.

Hun sier land som Haiti, Filippinene og Pakistan nesten alltid er rammet av en eller annen form for ekstremt vær. Det gjør at de aldri rekker å bygge seg opp etter en krise, før en ny kommer.

Flere av personene med mest makt i verden har deltatt på møtet i Nederland. De har snakket i to dager om hva som kan bli gjort for å hjelpe land med å tilpasse seg et endret klima.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå