Verden

Millioner av barn kan miste skoleplass

Millioner av barn rundt i verden risikerer å miste skoleplassen sin. Redd Barna sier situasjonen har blitt verre under pandemien.

En fjerdedel av verdens skoleplasser kan bli borte. Det skriver Redd Barna i en ny rapport mandag. Situasjonen er verst for de fattigste landene.

Allerede før pandemien manglet 258 millioner barn skoleplass. Nå frykter Røde Kors at 10-16 millioner flere barn kan miste tilgangen på skole etter pandemien.

Birgitte Lange er general-sekretær i Redd Barna.

– Det er ekstremt høy risiko for at tilbudet på skole blir borte i flere land. Det gjelder DR Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sør-Sudan, Sudan, Mali og Libya, sier hun.

Rapporten viser at situasjonen er alvorlig. Det er moderat, høy eller ekstrem risiko for at barn ikke får gå på skole i 100 land. I 48 av disse kan utdannings-systemet kollapse helt, advarer Redd Barna.

Det er særlig tre ting som hindrer barn i å få gå på skole. Det er klimaendringer, mangel på vaksiner og angrep på skoler.

Lange sier pandemien har gjort situasjonen verre. Mange barn har måttet velge jobb foran skole. De trenger inntekt til å klare seg.

– Mange barn blir også tvangsgiftet. Det er fordi foreldrene skal få færre munner å mette, sier Lange.

Unicef varsler også om situasjonen er alvorlig. Det gjelder spesielt jenter.

I Nigeria og Jemen er angrep på skoler det største problemet. I Haiti er klimaendringer den store utfordringen. Ekstremvær ødelegger skoler og viktig utstyr. Mange mister hjemmene sine i natur-katastrofer.

Lange sier slike katastrofer har gjort at 50 millioner barn har mistet hjem og skole.

– Dette tallet vil øke dramatisk i årene som kommer, sier hun.

Hun håper verdens ledere samler seg og hjelper til.

– Vi må sikre utdanning, selv i konflikt, kriser og katastrofer. Barns rett til utdanning skal aldri opphøre, sier Lange.

Siste utgave

På forsiden nå