Verden

Avtalte hvordan de vil redde klimaet

Klimatoppmøtet i Glasgow endte med en ny avtale lørdag. Dette vil de gjøre for å nå klimamålene.

Verdens ledere har vært samlet i to uker. I byen Glasgow har de deltatt i det 26. klimatoppmøtet, COP26.

Lørdag kveld endte møtet i en ny avtale om hvordan vi skal nå verdens klimamål. Men fortsatt er vi i nærheten av en klimakrise, ifølge generalsekretæren i verdens-organisasjonen FN.

Avtalen heter Glasgow Climate Pact. Håpet med avtalen er at alle landene skal klare å kutte i sine klimautslipp, slik at verden ikke blir mer enn 1,5 grader varmere.

For å nå dette målet, er det blant annet oppfordret om å raskere fase ut kullkraft. I tillegg er det oppfordret til at alle land skal slippe ut enda mindre klimagasser enn de har planlagt innen 2022. Allerede har flere land planer om å kutte utslippene allerede i år.

Avtalen sier at landene skal gjøre en innsats for å nå målene fra Parisavtalen fra 2015. Det er den som sier at verden helst ikke skal bli mer enn 1,5 grader varmere enn på midten av 1800-tallet. Verden er nå omtrent 1 grad varmere enn da.

Det ble også enighet om nye regler for kjøp og salg av klimakvoter. En klimakvote er tillatelse til å slippe ut ett tonn med klimagassen karbondioksid (CO₂). Land kan kjøpe og selge kvotene mellom seg. Systemet har regler for hvor mange kvoter hvert land kan kjøpe og selge, og hvor mange kvoter som finnes.

Norge har vært blant landene som har jobbet mye for å få inn de nye reglene.

– Jeg må innrømme at det er fint å ha bidratt til det, sier Espen Barth Eide til nyhetsbyrået NTB. Han er klima- og miljøminister.

Lederne som deltok, presenterte sine lands planer for å kutte utslippene. Disse planene var blant annet å bevare skog, fase ut kullkraft og å kutte utslipp av klimagassen metan.

Disse målene gjelder ikke i avtalen. Årsaken er at det som kommer med i avtalen, må stemmes for av nesten alle verdens land.

Det var ikke alle som fornøyde med avtalen.

Flere miljøorganisasjoner synes den er for dårlig.

– At vedtak fra et klimatoppmøte ikke nevner utfasing av fossil energi, er som å snakke om smittevern uten å nevne koronaviruset, sier Truls Gulowsen. Han er leder i Naturvernforbundet.

Glasgow-avtalen kommer ikke til å stanse klimaendringene. Men det ble likevel gjort større framskritt enn på mange lignende møter tidligere.

Oppfordringene om å fase ut kullkraft og slutte å gi penger til annen fossil energi er helt nytt. Det er første gang fossil energi nevnes i noen avtale fra FNs klimamøter.

---

Klimatoppmøtet

  • Verdens ledere har laget en avtale i Glasgow om hvordan de vil redde klimaet.
  • Avtalen kalles Glasgow Climate Pact.
  • Med avtalen er håpet at verden ikke skal bli mer enn 0,5 grader varmere enn nå.
  • Landene som er med i avtalen, må nå kutte i sine utslipp av klimagasser.

---Siste utgave

På forsiden nå