Verden

USA har hatt sin verste tørke på 1.200 år - mandag kommer ny rapport om klima

De tjue siste årene har det vært historisk tørre perioder i Mexico og USA. Mandag kommer FNs klima-panel med en ny rapport om hva vi kan vente oss fra et endret klima.

Mennesker har ansvar mye av det som har ført til tørken de to siste tiårene. Det viser en ny artikkel fra tidsskriftet Nature Climate Change. Ifølge den ville det trolig vært tørke de to siste tiårene også uten mennesker. Men vi må ta ansvar for mer enn 40 av kraften på tørken.

– Vi hadde ikke vært på vei mot en megatørke nå. Ikke uten de endringene i klima som er skapt av mennesker, mener Park Williams. Han er hovedforfatter av en ny studie som er blir omtalt i artikkelen.

En megatørke er kort og godt en periode med tørke som varer i flere tiår. I staten Arizona i USA var det bare 51 prosent igjen i vannreservene i mai fjor. Der ble det erklært unntakstilstand på vegne av vannet så tidlig som i 1999.

Det har til tider kommet mye regn og snø der. Men det har fortsatt vært for lite til å veie opp for en langvarig tørke. I fjor var det ekstra tørt. Ifølge myndighetene er tørke nå et problem i 95 prosent av det vestlige USA. Forskere mener det trolig vil vare i minst to år til, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Forskere har sett på hvor mye spor det er i sedimenter i jorda. Noen av de var så mye som 1.200 år gamle. Sedimenter er rester jord, stein eller noe som har vært i live. Det gjør at forskerne mener det er 94 prosent risiko for at tørken vil vare til etter 2022. De mener også at det er en rundt 75 prosent risiko for at det vil vare fram til minst 2030.

Det er også gjort prøver av årringer i trær som viser at vestlige USA og nordlige Mexico hadde flere megatørker mellom år 800 og år 1600. Disse varte også i flere ti.r

De har også sett på tall fra 2019, 2020 og 2021 sammen med klimamodeller. Det gjør at de mener at tørken de siste årene er verre enn noen megatørke i området etter middelalderen.

– Den kunne målt seg med megatørkene den gangen, uten et endret klima, skriver Williams.

Men det langt flere enn Mexico og sørvestlige USA som opplever alvorlig tørke. Slike perioder blir mer vanlig når jorda blir varmere. I årene 2015 og 2016 ble det tydelig. Værfenomenet El Niño førte da til at endringene i klima skjedde raskt. Resultatet ble tapte avlinger, tap av husdyr og mer sult i verden.

Mandag kommer en ny rapport om klima. Den er laget av klima-panelet til verdens-organisasjonen FN (IPCC). Den skal handle om hva som kan skje med verdens klima i framtiden, og hvilke følger det vil få.

Nyhetsbyrået AFP har fått lese 4.000 sider av et utkast. Ifølge dem er det anslag om at mellom 800 millioner og 3 milliarder mennesker i hele verden vil kunne lide av at mangel på vann. Det vil trolig skje om jorda blir 2 grader varmere, målt fra tiden før verden ble industrialisert. Blir jorda 4 grader varmere, vil så mange som 4 milliarder mennesker kunne mangle vann.

Jorda er nå 1,1, grader varmere. Det har vært et mål å hindre at den blir mer enn 1,5 grader varmere. Det ble avtalt i Paris-avtalen om klima. Men svært få tror er mulig å hindre jorda i å bli varmere enn det.

Jason Smerdon forsker på klima, og har vært med på å lage studien. Han sier krisen med tørke kan bli sammenlignet med å se et «tog som krasjer i sakte film».

– Det vil bli flere slike tiårslange perioder med tørke ut over det 21. århundret, sier han til avisa The Guardian.

Men han vil gi folk et lite håp når han ser framover.

– Kunnskap er halve kampen. En rekke utfordringer står foran oss. Men vi har også kraft til å møte dem. Det finnes også mer bærekraftige veier vi kan velge. De er mindre risikable enn om vi lar være å gjøre noe som helst, sier Smeardon.

Siste utgave

På forsiden nå