Verden
Bildet er fra Salt Lake City der et oljeraffineri spyr ut røyk i naturen.

Klimaendringene påvirker folks psykiske helse

Det utgjør en alvorlig risiko for folks psykiske helse og velvære. Det konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO) med.

Norden — Organisasjonen WHO har laget en nytt politisk program. Der oppfordrer de land til å inkludere støtte til psykisk helsehjelp.

Funnene deres viser at klimaendringene går utover folks psykiske helse. Det samme har FNs klimapanel (IPCC) sin seneste rapport funnet.

I rapporten sto det at raske forverringer i klimaendringer er en trussel for folks psykisk helse. Det kan slå ut som følelsesmessig uro. Eller angst, depresjon eller selvmordstanker.

– Konsekvensene av klimaendringene blir i økende grad en del av hverdagen vår, sier Dr. Maria Neira i WHO.

Neira sier at det er lite psykisk helsehjelp tilgjengelig for mange. Mange folk og lokalsamfunn må håndtere farer på grunn av klima. Det er svært lite psykisk helsehjelp tilgjengelig for dem, sier Neira.


Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå