Verden

Derfor vil Taliban fjerne flere tusen valmuer

Taliban laget i år et forbud mot å dyrke opium. Nå har de startet jobben med å fjerne valmueplanter fra åkrene. Fattige bønder er fortvilet.

En soldat fra Taliban holder vakt. Han ser på en traktor som river opp valmue-plantene på en åker i den lille byen Washir i Afghanistan. Det er Noor Mohammed som eier åkeren. Han står like ved og er fortvilet.

Mohammed sier at han bare har et lite stykke jord. Han mangler også vann, siden det er tørke i landet. Derfor vil det være umulig for ham å tjene penger på å dyrke noe annet enn valmuer. Det er mulig å hente ut opium fra planten.

Opium blir brukt som et rusmiddel. Enten slik det er, eller ved å behandle det. Det blir blant annet brukt til å lage morfin og heroin.

– Hvis jeg ikke får lov til å dyrke valmuer, vil jeg ikke tjene noe, mener Mohammed.

Og det vil være alvorlig for mange bønder. De har lånt penger fordi de har forventet å tjene penger på valmuene. Penger som er brukt til å kjøpe varer som mel, sukker, matolje og fyringsolje. Derfor er det mange familier som er fortvilet over at det er blitt forbud mot å dyrke valmuer.

Taliban har hatt makten i Afghanistan siden august i fjor. Da tok de makten med vold. I april varslet de at de ville lage en ny lov om narkotika. Det ble forbudt å dyrke, bruke, frakte, kjøpe og selge all form for narkotika.

Nå har Taliban startet jobben med å vise at de mener alvor med et slikt forbud. De hadde det samme forbudet da de styrte landet fram til 2001.

– Folk vil bli arrestert om de bryter forbudet. Da vil de bli straffet etter sharialover, sier mulla Abdul Haq Akhund. Han har ansvar for saker i regjeringen som gjelder narkotika.

Det er ingen land i verden hvor det blir laget mer opium enn i Afghanistan. Mange bønder begynte å dyrke valmuer igjen etter at Taliban ble fjernet fra makten under krigen i 2001.

De siste tjue årene er det blitt laget mer av det. Selv om land som USA har brukt flere titalls milliarder i et forsøk på å få bønder til å dyrke andre planter enn valmue.

I fjor ble det dyrket valmuer på et område som var 1.770 kvadratkilometer stort. Det er et område som er større enn de 27 minste landene i verden.

Det er nok opium til å lage 650 tonn heroin. Det har UNODC regnet seg fram til. Det er kontoret for narkotika og kriminalitet i verdens-organisasjonen FN.

Det blir dyrket mest valmue i Helmand-provinsen. Det er også der byen Washir ligger. Det er også der Taliban jobber mest med å fjerne valmue-avlingene.

Akhund sier Taliban prøver å finne et alternativ for bøndene. De har snakket med andre regjeringer og organisasjoner for å finne en løsning. Men det er svært få alternativer som er like mye verdt som valmuer. Og det er få av dem som er like lett å dyrke.

Det er uklart hvor mange valmuer som er blitt plantet denne sesongen. Det er også uklart hvor mye som allerede er blitt høstet eller hvor mange mye som er fjernet. Mange bønder som var tidlig i gang med årets avling. Noen av de rakk å høste før Taliban gjorde det forbudt.

Mange afghanere har hatt det tungt siden i fjor høst. For økonomien er preget av at andre land vil straffe Taliban økonomisk. Landet er også nektet tilgang på pengene de har på kontoer i andre land.

I vinter har landet vært helt avhengig av nødhjelp for å klare seg. Uten mat og penger fra andre land ville trolig svært mange ha dødd.

Nå kan altså mange av bøndene i landet bli nektet penger for årets avling. Det vil kunne gjøre livet vanskeligere enn det allerede er.

Siste utgave

På forsiden nå