Verden

Blir folk som bruker cannabis mindre motiverte?

Nei, sier forskere. Unge og voksne som bruker cannabis blir ikke mindre motiverte.

– Det finnes en idé om at folk som bruker cannabis er lite motiverte. Og at de ikke klarer å nyte livets gleder. Det er forsket lite på, så vi ville undersøke om det stemmer. Det sier Martine Skumlien til nyhetsbyrået NTB. Hun er doktorgrad-stipendiat.

Hun sier de ble overrasket over resultatene.

– De viser at det er veldig liten forskjell mellom folk som bruker og folk som ikke gjør det, sier hun.

Skumlien tar doktorgrad ved Universitetet i Cambridge. Hun ser spesielt på effekten cannabis har på tenåringer.

Hun sier at flere tenker at de som bruker cannabis er sløvere enn andre. Det ser vi også ofte på filmer.

---

Hva er cannabis?

  • Cannabis er et rusmiddel.
  • Det er verdens mest brukte rusmiddel, etter alkohol og nikotin.
  • Folk har vært bekymret for effekten cannabis har på ungdom. I hvert fall med tanke på at hjernen deres fortsatt utvikles.

---

Skumlien har jobbet med flere forskere. De har hentet inn 274 tenåringer og voksne som har brukt cannabis minst en gang hver uke. De brukte cannabis rundt fire dager hver uke. Det er gjennomsnittet.

Deltakerne ble sammenlignet med folk som ikke brukte cannabis. De var på samme alder og samme kjønn. Det ble sett på hvordan de opplevde glede, lyst og apati. Apati handler om mangel på følelser. De så også på motivasjon og entusiasme.

Skumlien trodde de ville se flere som ikke ville vise følelser. Men hun sier de reagerte likt med de som ikke brukte cannabis.

Den eneste forskjellen var at ikke-brukere ser ut til å mangle lyst eller evne til å nyte livets gleder.

– Den forskjellen er svært liten, så ikke legg så mye i det, sier forskeren.

Hun sier at det har kommet flere studier som er lik deres. Og de fleste kommer med samme svar: Folk som bruker cannabis er ikke mindre motiverte. Og de har heller ikke mindre livsglede enn andre.

Studien deres har fått mye oppmerksomhet. Skumlien synes det er veldig gøy.

---

Kort om saken

  • Mange tror folk blir sløve av cannabis.
  • Nå sier forskere at det er feil.

---

Siste utgave

På forsiden nå