Verden

FN mener Finland har brutt rettighetene til barn i Syria

Først fikk Frankrike kritikk av verdens-organisasjonen FN for å gjøre for lite for franske barn i Syria. Nå får Finland kritikk for det samme.

Finland har ansvaret. De har muligheten til å beskytte de finske barna i disse leirene. Det kan de gjøre ved å få sendt dem hjem til Finland. Det skriver FNs komité for barns rettigheter i en uttalelse onsdag.

Det er andre gang i år et land i Europa får kritikk for dette. I februar fikk Frankrike kritikk for å ha nektet å hente franske barn fra Syria.

Utenriks-departemenetet i Finland sier saken krever en innsats fra flere enn Finland. Dette handler om mer enn landets vilje.

Jussi Tanner er leder for det som kalles konsulære saker i departementet. Det er saker som handler om arbeid mellom land. Tanner sier at de tar uttalelsen fra komiteen svært alvorlig.

– Barn har vært offer for alvorlige brudd på deres grunnleggende rettigheter. Dette har krevd helt spesielle tiltak fra oss. Vi har prøvd å gjøre så godt vi kunne for dem, sier han til kanelen Yle.

Ifølge Tanner har Finland så langt hentet 35 personer fra leiren al-Hol nordøst i Syria. 26 av disse er barn. Det er fortsatt et titall finner igjen. De fleste av dem er også barn.

– Vi jobber fortsatt med dette. Så snart sjansen byr seg, sender vi resten tilbake, sier han.

Ifølge Tanner er det noen finner i leiren som nekter å reise tilbake til Finland. Finland har ingen rett til å tvinge dem til å reise tilbake mot deres vilje. Derfor lurer Tanner på hva komiteen mener at Finland skulle gjort i disse sakene.

– Vi har prøvd å være i kontakt med alle. Alle som har vært villige til å samarbeide, har blitt sendt hjem, sier han.

FNs barnekomité har gitt Finland en frist på 180 dager. Innend den tid må Finland ha sendt dem en rapport med hva de har gjort for å få resten av finnene i leiren hjem.

Tanner sier situasjonen i Syria har gjort det vanskelig å jobbe med dette den siste tiden.

Dette er forhold som er utenfor vår kontroll. Ingen vedtak fra komiteen kan endre dette, forklarer Tanner.

Det er 18 uavhengige eksperter som jobber i komiteen. De har i oppgave å passe på at barnekonvensjonen blir fulgt. De har derfor undersøkt om Finland har gjort nok, etter at det ble sendt inn en klage på vegne av seks finske barn som er i al-Hol.

Familie av barna sendte inn klagen i 2019. Siden da har tre barna forlatt leiren sammen med moren. Til slutt kom de til Finland.

De tre andre barna er fortsatt fanget i leiren. De er nå mellom fem år og seks år gamle. Da klagen ble sendt inn var det ifølge den også 33 andre finske barn i leiren.

Det bor rundt 56.000 personer i al-Hol nå. Det er den største av flere leirer i regionen. De ble laget for at familie av mistenkte IS-medlemmer skulle bo der inntil videre. De fleste som bor der er kvinner og barn.

De fleste er fra Syria eller Irak. Men rundt 10.000 er koner og barn av IS-medlemmer fra andre land. Det er mistanke om at både konene og flere av barna er preget av og tror på en radikal form islam.

I gjennomsnitt dør det hver uke to barn i al-Hol. Årsaken er forholdene barna lever under, ifølge en rapport fra organisasjonen Redd Barna i fjor. FN har meldt om over hundre drap i leiren på bare halvannet år.

I juli skrev nyhetsbyrået NTB at flere norske kvinner med barn fortsatt var i leirene al-Hol og al-Roj. I mai skrev kanalen NRK om noen av dem. Da ba Redd Barna om at Norge måtte tvinge en av kvinnene hjem til Norge, selv om hun har sagt nei. Kravet ble stilt av hensyn til de fire barna hun har i leiren.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå