Verden

Dette ble landene enige om på møtet om klima

Verdens land har snakket om hvordan de kan jobbe mot klimaendringene. De slet med å bli enige om noen temaer.

Klimaet på jorden endrer seg. Verden forsøker å unngå en for varm jordklode. Hvert år møtes landene som har signert klima-avtalen. Verdens-organisasjonen FN leder møtet. I år het møtet COP27 og ble arrangert i Egypt.

Lederne har prøvd å bli enige om flere temaer som handler om klima. Møtet ble ferdig senere enn planlagt. Noen temaer var vanskelig for landene å bli enige om.

Ett av de viktige temaene var om et nytt fond. Fondet er for å hjelpe utviklingsland med klimaendringer.

---

Dette ble resultatene fra toppmøtet om klima:

* Landene ble enige om å lage et fond. Fondet skal hjelpe utviklingsland med «tap og skade». Fondet er for utviklingsland som er sårbare for klimaendringene.

* En komité skal jobbe med fondet. De skal presentere anbefalinger på toppmøtet for klima neste år. Da blir møtet i Dubai i De forente arabiske emirater.

* Målene for Parisavtalen ble gjentatt. Målet er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader. Landene skal også jobbe for å begrense den til 1,5 grader.

* Landene skal jobbe for å bruke mindre strøm fra kullkraft. Det ble de enige om på møtet i Glasgow i Storbritannia i fjor.

* De skal lage et «arbeidsprogram». I programmet skal de jobbe med klima-teknologi. De skal se om det finnes tekniske løsninger på utfordringer i utviklingsland.

* Det kommer flere regler for kjøp og salg av kvoter for klimautslipp. Land kan kjøpe seg retten til å forurense. Det kan skje ved at et land lover å forurense mindre. Da kan de selge rettigheten til et annet land. Reglene skal diskuteres videre til neste år. Norge og Singapore ledet disse forhandlingene.

* Kina og USA tok opp samtaler om klima igjen på møtet. Dette er landene med størst utslipp. Deres innsats er viktig for kampen mot den globale oppvarmingen.

---

Espen Barth Eide var med på møtet. Eide er minister for klima og miljø i Norge.

– Det jeg vil trekke fram som positivt, er fondet, sier Eide til kanalen NRK.

Eide mener delen som handler om utslipp ikke var tydelig nok. Landene oppfordres til å bruke mindre strøm fra kullkraft. Det er samme mål som fra møtet i fjor. Utslipp fra forbrenning av olje blir ikke nevnt.

Mange miljø-organisasjoner hadde håpet landene ville gjøre mer. Men flere land ville ikke sette mål om dette. Slik som G77-landene, forteller Eide. G77 er en gruppe med 77 utviklingsland. Blant annet India og Egypt.

Flere miljø-organisasjoner er skuffet over møtet i Sharm el-Sheik. Slik som Verdens naturfond (WWF).

– Resultatet er en fornærmelse mot planeten og de sårbare landene, sier Karoline Andaur i en pressemelding. Andaur er general-sekretær i WWF.

Flere håpet på at også olje og gass skulle bli tatt opp på møtet, sier Andaur.

– Å kutte utslipp er jobb nummer én for å begrense den globale oppvarmingen. Verdens ledere svikter når de ikke tar tak i all fossil energi. De burde hatt med både kull, olje og gass, sier Inga Fritzen. Hun er seniorrådgiver i WWF.

WWF er fornøyd med at landene ble enige om å lage et fond.
Siste utgave

På forsiden nå