Verden

Her fant de en 4.000 år gammel mumie

Arkeologer i Egypt har funnet en mumie som har vært urørt i over 4.000 år.

Arkeologer i Egypt har funnet en ny grav ved en pyramide i Saqqara. I mer enn 3.000 år har egyptere blitt begravet der. Stedet ligger like ved Memfis, som var hovedstad i Egypt i flere hundre år før Kristus.

I området er det flere enn ti pyramider. Den nye graven er funnet i en av pyramidene. I graven fant ekspertene en mumie av det de mener er Kekashepes. Han skal ha vært død i 4.300 år.

Ifølge kanalen BBC er funnet av en sjelden type. Det er uvanlig med så gamle mumier, som er noe annet enn kongelige.

Mumien er dekket av tynne lag av gull. Den ble funnet torsdag i en 15 meter dyp sjakt.

– Denne mumien kan være den eldste og mest komplette mumien som er funnet i Egypt noensinne, sier Zahi Hawass. Han er arkeolog og har tidligere vært minister for kulturarv i Egypt.

De fant også tre andre graver på stedet. Hawass sier alle funnene er fra rundt det 25. århundret før Kristus til det 22. århundret før Kristus.

En av de tre andre gravene er antatt å ha tilhørt en mann som het Khnumdjedef. Han var prest, inspektør og hadde ansvar for tilsyn med de kongelige.

En annen mumie er av en mann som het Meri. Han var et viktig tjenestemann for de kongelige. Han hadde tittelen «hemmelig vokter». Det var en tittel for folk som kunne gjøre religiøse ritualer.

I den siste graven mener arkeologene at Fetek ligger. Det var en tidligere dommer. I den graven fant arkeologene en av de største statuene som er funnet i området. De fant også mye annet i gravene. Blant annet keramikk.

– Funnet er svært viktig. Årsaken er at det forbinder kongene med folket som bodde rundt dem, sier Ali Abu Deshish. Han er en annen arkeolog som har vært med på utgravingene.


Siste utgave

På forsiden nå