Verden

Kan vi flytte disse dyrene?

Å flytte arter til nye områder er ikke uten risiko. Men nå vil flere forskere gjøre det. De mener det er nødvendig for å redde mange dyr og planter.

Tidligere har forskere vært skeptisk til å flytte dyr og planter. Nå har noen endret mening. Årsaken er at de tror vi er nødt til å flytte ulike arter for å redde dem fra klimaendringer.

Flere dyr er truet med å bli utryddet. Det kan være flere årsaker til hvorfor. Men noen av årsaken er endringen på klima.

Noen av dyrene det gjelder er en sjøfuglart på Hawaii. Vannet har kommet høyere opp enn det vanligvis er. Og det truer nå sjøfuglen. Nå flytter forskere sjøfuglen til en ny øy hundrevis av kilometer unna. Det er også blitt foreslått flytting for andre dyr. Både fugler, øgler, sommerfugler og blomster.

Farene ved å flytte både dyr og planter er godt kjent. Fremmede organismer kan gi sykdommer til dyrene.

Fremmede dyr har også kommet til Norge. Blant dem er mink, sitkagran, amerikansk hummer, kongekrabbe, kanadagås, signalkreps, vasspest, hagelupin og kjempebjørnekjeks. Norge har en egen plan for å bekjempe fremmede organismer som kan skade.

Sjøfuglen Tristrams stormsvale er fuglen som holder til på Hawaii. Det å flytte 40 unger på en øy mer enn 805 kilometer unna gi nytt håp for dyrene.

Tern Island på Hawaii forsvinner litt og litt, sier Eric VanderWerf. Han er biolog. Havet stiger og det fører til at det blir mindre land å være på.

Sommerfuglene er en stor orden av insekter, med rundt 175.000 arter globalt og rundt 2230 arter i Norge. Flere arter av sommerfugler er truet. Her ses en Karner Blue-sommerfugl. Foto: AP / NTB

Havet har ikke steget raskere på minst 3.000 år, ifølge FNs klimapanel.

– Klimaendringer fører til et større behov for å flytte arter. For å redde stormsvaler, må vi gjøre noe før de forsvinner helt, sier VanderWerf.

Joe Biden jobber også med å beskytte arter som kan dø ut. Han er USAs president.

Amerikanske eksperter og forskere ser derfor nå på muligheten å flytte flere dyr. Blant dem er hjort, sommerfugler, øgler og ørkenblomster.

Folk som er kritiske til flytting er redd for hva som kan skje. Og hvilke konsekvenser det får.

Mark Schwartz er forsker ved University of California. Han sier at han var skeptisk til ideen om flytting. Men nå ser han det som eneste mulighet for å redde ulike dyr og planter.

– Det å ikke gjøre noe kan bli en kostbar feil, sier han.

James Watson mener også at må flyttes. Han er naturvernforsker ved University of Queensland.

– Vi har allerede spilt russisk rulett med klimaet. Vi kan like gjerne ta litt mer risiko, sier han.

---

Kort om saken

  • Forskere har begynt å flytte dyr fra er området til et annet.
  • Årsaken er at klimaet endrer seg. Og at flere dyr er truet med å dø ut.
  • Noen er skeptiske, mens andre mener at det må gjøres for å redde dyr og planter.

---

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå