Verden

Frykter at dyr kan gjøre oss syke

Stadig flere sykdommer kommer fra dyr.

Korona-pandemien startet trolig hos dyr. Dyr gir oss stadig flere sykdommer. Noe som skaper frykt for nye pandemier.

Andre eksempler er apekopper, mers, ebola, fugle-influensa, zika og hiv. Sykdommene kan smitte gjennom kontakt mellom dyr og menneske. Eller gjennom mat og insekt.

Vet du hva zoonoser er? Det er sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker.

Du kan bli syk av bakterier, virus, orm og sopp. Seks av ti smittsomme sykdommer hos folk er zoonotiske. Det sier Verdens-organisasjonen for dyrehelse.

Flaggermus kan bære mange virus. De påvirker mennesker.

Viruset rabies har vært med oss lenge. Mens andre sykdommer er nyere. Som ebola og nipah.

De er søte. Men grevlinger, ildere, mink og snømus kan ha smitte i seg. Smitte kan også bo i storfe, griser, og hunder.

Også et bitt av flått kan gjøre deg syk.

Zoonoser er gamle. Men det har blitt flere av dem. Årsaken til det er mange. Vi mennesker reiser langt mer. Sykdommer sprer seg lettere.

Mennesker bruker et stadig større område av planeten. Vi hogger skog for at vi kan drive landbruk. Det gir mer kontakt mellom ville dyr, husdyr og mennesker. Handel med ville dyr kan også føre til sykdom.

Så endrer klimaet seg. Dyr blir presset bort fra sine områder. Ville arter får mer å gjøre med andre arter.

– Pandemier kan komme oftere, sa en gruppe eksperter i FN. Verden må gjøre noe for å hindre at det skjer. Hvis ikke, vil flere mennesker dø.

Det finnes 1,7 millioner ukjente virus. De bor i pattedyr og fugler. Det skrev tidsskriftet Science i 2018.

Inntil 850.000 av dem kan smitte mennesker.


Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå