Verden

Barn dør av forurenset luft i Europa

Over 1.200 barn under 18 år dør i Europa av luftforurensning hvert år.

Det europeiske miljøbyrået EEA har laget en rapport. Den viser at flere barn dør av forurenset luft i Europa. Det gjelder over 1.200 barn årlig.

– Barn er særlig utsatt for luftforurensning. De er også mer utsatt for kronisk sykdom når de blir voksne, skriver EEA i rapporten.

Kilden til forurensningen er utslipp. Det kommer fra transport, industri og oppvarming. EEA mener det må bli mindre utslipp, og det må skje raskere enn i dag. De foreslår å lage flere grøntområder rundt skoler og barnehager. Grøntområdet gjør luftkvaliteten bedre.

Forurensingen har blitt bedre de siste året. Men nivået er fortsatt altfor høyt i mange europeiske land. Problemet er særlig stort i byene. Sentral-Europa, Øst-Europa og Italia er spesielt utsatt.Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå