Verden

Flere ble henrettet i fjor

Tallene gikk opp for folk som ble drept fordi de fikk dødsstraff i fjor. Dette bekymrer Amnesty.

Organisasjonen Amnesty jobber med menneske-rettigheter. De har sett på tallene for dødsstraff i verden. Tallet økte i fjor.

Det økte med 53 prosent fra året før. Kina er ikke med i statistikken. De henrettet trolig flere tusen.

Utviklingen i Iran og Saudi-Arabia er dramatisk. Den gir særlig grunn til uro, mener Amnesty.

Iran henrettet minst 576 dødsdømte i fjor. Det er en økning på hele 83 prosent fra året før. Rundt halvparten av de henrettede var dømt til døden for drap. Nesten like mange for forbrytelser med narkotika.

– Iranske myndigheter fortsetter å bruke dødsstraff som et redskap for politisk undertrykkelse. De henretter mange medlemmer av etniske minoriteter. Det er diskriminering av disse gruppene, skriver Amnesty.

Saudi-Arabia henrettet 196 dødsdømte ved halshogging i fjor. Fette var mer enn tre ganger så mange som året før. Det var også det høyeste antallet henrettelser i landet på over 30 år.

81 dødsdømte ble henrettet på samme dag i mars i fjor. Mange var funnet skyldig i tilknytning til islamist-gruppa IS, al-Qaida eller houthi-opprørerne i Jemen.

– At flere henrettes i Iran og Saudi-Arabia kan beskrives som forakt for menneskers liv og internasjonal rett, sier John Peder Egenæs. Han er generalsekretær for den norske avdelingen av Amnesty International.

Det kommer ikke fram i rapporten hvor mange som ble henrettet i Kina. Myndighetene i Beijing nekter å dele slik informasjon med omverdenen. Men Amnesty tror det var snakk om flere tusen.

– Kina er ledende i verden på dette området. Men de fortsetter å holde antallet dødsdommer hemmelig, skriver organisasjonen.

Nord-Korea og Vietnam nekter også å opplyse hvor mange som ble henrettet i fjor. Det satt minst 1.200 dødsdømte på ventecelle i Vietnam i fjor, ifølge Amnesty. Hvor mange det er i Nord-Korea er ukjent.

Fire personer ble henrettet i Myanmar i fjor. To av dem var profilerte politikere. Dette var de første henrettelsene i landet på over 40 år.

Egypt henrettet 24 dødsdømte. Men de ga 538 dødsdommer i Egypt i løpet av året.

Bare to land sør for Sahara i Afrika henrettet dødsdømte i 2022. Somalia henrettet seks. Sør-Sudan henrettet fem. Henrettelsen falt i regionen med 67 prosent fra året før.

I USA ble det henrettet 18 dødsdømte i seks delstater i året som gikk. Det er en økning fra året før da elleve ble henrettet. Det er likevel langt færre enn på slutten av 1990-tallet. Da ble opp mot 100 ble henrettet årlig.

Ingen ble henrettet i Sør-Amerika, Mellom-Amerika eller Karibia i året som gikk. Belarus gjennomførte i en henrettelse i fjor. Det var de alene om i Europa og Sentral-Asia.

Nesten 40 prosent av alle henrettelser i verden var for lovbrudd med narkotika i fjor. Det var mer enn en dobling fra året før.

Nesten tre av fire land i verden har avskaffet dødsstraff i lov eller praksis. 55 land praktiserer fortsatt dødsstraff.

Siste utgave

På forsiden nå