Verden

To milliarder mennesker risikerer farlig varme i 2100

Mange mennesker kan komme til å måtte flytte på grunn av varme. Det mener forskere som har gjennomført en ny studie.

Mange vil leve i områder med farlig høye temperaturer i år 2100. Det kan ramme to milliarder mennesker hvis dagens klimapolitikk fortsetter.

Det anslår forskere i en ny studie. Studien er den første av sitt slag. Forskerne kommer fra tre forskjellige universiteter.

Verden kommer til å oppleve at temperaturen stiger med 2,7 grader innen år 2100. Dette kan igjen føre til at 22 prosent av folk i verden blir utsatt for farlig varme. Det kan skje om mindre enn 80 år.

Med så høye temperaturer kan vi få for lite vann. Dødeligheten kan øke. Og den økonomiske produktiviteten kan gå ned. Dyr og avlinger vil ikke lenger trives like godt. Mange mennesker kommer til å migrere, tror forskerne.

I Parisavtalen var målet å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Da vil det innebære at «kun» 5 prosent havner utenfor «klima-komfortsonen». Den har gjort at arten vår har trivdes i årtusener.

Forskerne tror derfor det er viktig å være bestemte. Vi bør handle for prisen mennesker må betale blir mindre, sier de.

Professor Tim Lenton er direktør ved Global Systems Institute. Verden kan oppleve historiske temperaturer, mener han. India og Nigeria kan bli utsatt for farlig høye temperaturer innen 2100. Det samme gjelder deler av Indonesia, Brasil, Filippinene og Australia. Det kan skje med nesten 100 prosent av Burkina Faso og Mali.

Å begrense oppvarmingen til 1,5 grader kan gjøre en stor forskjell, mener Lenton.

De siste åtte årene er de varmeste som noen gang er registrert.

– Studien vår viser den enorme menneskelige prisen det vil ha å ikke håndtere klimakrisen, sier han.

Forskerne peker på at studien viser hvor urettferdig klimakrisen rammer. Menneskene med minst ansvar for oppvarmingen kommer til å bli rammet, mener forskerne.

– Endringer kan potensielt føre til folk må bo andre steder i verden.

Migrasjon kommer til å bli en naturlig måte å tilpasse seg endringene på. Det sier professor Marten Scheffer. Han jobber ved Wageningen-universitetet i Nederland.

– Det er ikke slik at det blir ulevelig på Jorden. Men den beste plassen for mennesker på kloden endrer seg. Det er også noe som skjer med andre arter. Det er en normal reaksjon å flytte til bedre steder, sier han.

De mener å flytte er prisen mennesket må betale for klimaendringene.

– Ingen ønsker å flytte fra stedet de er født. Det vil være en kostnad for alle i verden.


Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå