Verden

Skilpaddene har fått egne rettigheter

Havskilpadder har fått en lovlig rett i Panama. De skal få utfolde seg i et sunt miljø.

Panama er et viktig sted for skilpadder. Nå skal de få en lovlig rett. Skilpaddene skal få utfolde seg i et sunt miljø.

Hvert år kan 3.000 reir fra skilpadder finnes på én enkel strand. Men plassene har blitt plyndret av folk.

Laurentino Cortizo skrev under på loven i mars. Han er president i Panama. Mange har kjempet for at dyr bør ha rettigheter i naturen. Dette var en seier for dem.

Loven åpner også for søksmål hvis rettighetene blir krenket. Eksperter håper at de styrkede rettighetene for dyra sprer seg til resten av verden.

– Det er for dårlig beskyttelse av dyr og natur i dag, sier Erica Lyman. Hun er jussprofessor. Lyman er også direktør for en allianse som jobber for dyr og miljø.

Lover for å beskytte dyr tar ofte hensyn til mennesker, sier Lyman. Mens denne loven vurderer heller hva havskilpaddene trenger, slår hun fast.

Loven gir havskilpadder rett til et miljø uten forurensning. Annen påvirkning fra mennesker som kan skade skilpaddene er heller ikke lov. Enten det er av fangst, klimaendringer eller turisme.

---

Fakta om havskilpadder

* Havskilpaddene har svømt i verdenshavene i over 200 millioner år. De har levd på samme tid som dinosaurene.

* De er blant verdens eldste skapninger.

* Det finnes sju arter av havskilpadde i verden, og seks av dem er truet.

* Det er menneskelige aktiviteter som er årsaken til de fleste av disse truslene.

Kilde: Verdens naturfond (WWF)

---

Nicholas Fromherz jobber som jussprofessor i alliansen. Han sier loven i Panama er spesiell.

– Den fastslår spesifikt at havskilpadder er levende skapninger som har rettigheter, sier Fromherz.

Høyesterett i Ecuador behandlet en sak i 2022. Saken handlet om en ape holdt i et privat hjem. Ullapen Estrellita ble fjernet fra jungelen da hun var én måned gammel.

Hun bodde hos familien Burbano som kjæledyr de neste 18 årene. Retten slo fast at ville dyr har rett til natur.

En domstol i Pakistan avgjorde det samme i 2022. Avgjørelsen kom i en sak om en elefant. Elefanten Kaavan ble tatt fra Sri Lanka da han var ett år. Kaavan ble sendt til Marghazar zoo i Pakistan.

Elefanten bodde i en trang innhegning i 35 år. Han ble kjent som «verdens mest ensomme elefant». Historien fikk stor oppmerksomhet over hele verden.

Callie Veelenturf har grunnlagt gruppen The Leatherback Project. De jobber for å beskytte lærskilpadder.

– Nå vil det være mulig å holde folk ansvarlige for brudd på rettighetene til havskilpadder. Både myndigheter, selskaper og vanlige borgere.

Det var allerede ulovlig å ta havskilpadder og eggene deres. Det var ulovlig fra nasjonalparker og beskyttede havområder. Men det var uklart om det var forbudt utenfor disse områdene.

Mange begynte å høste egg fra havskilpadder for å tjene penger. 90 prosent av eggene ble tatt fra en enkel strand. Nå håper dyrevernere at den nye loven vil forhindre dette.

En komité skal passe på at folk følger loven. Slike lover er nødvendig for å beskytte dyrs interesser, sier Christopher Berry. Han er advokat ved Animal Legal Defense Fund.

– Disse dyrene har rett til å eksistere. Enten de kommer oss til gode eller ikke. Det er fantastisk å se en nasjon har denne holdningen, sier han.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå