Verden

Flere unge får kreft i dag

Flere unge får kreft. Årsaken kan være flere ting, slik som kosthold og alkohol.

Nesten 80 prosent flere unge får kreft i dag. Forskere har sammenlignet med tall fra 1990. Trenden er den samme i Norge.

– Vi ser den samme tendensen i Norge. Det bekymrer oss, sier Ingrid Stensvold Ross. Hun er general-sekretær i Kreftforeningen.

Foreningen ber politikerne gjøre noe med dette.

Mer kreft kan ha flere årsaker. Som dårlig kosthold og fedme. Alkohol og røyking kan også påvirke. I tillegg er noen mindre aktive.

Det sier forskere fra Edinburgh i Skottland. De har samarbeidet med forskere fra Kina.

Forskerne har undersøkt data fra 29 typer kreft. Disse dataene er fra 204 forskjellige land mellom 1990 og 2019. De har sett på kreft hos personer i alderen 14 år til 49 år i studien.

Nesten 80 prosent flere under 50 år får kreft i dag. Flest får brystkreft. Men nesekreft har vokst mest. Færre får kreft i leveren i dag.

Forskerne tror enda flere unge får kreft innen 2030.

Flere får kreft i mer utviklede land, ifølge forskerne. Det kan også bety at landene har bedre helsevesen. Da kan de oppdage kreften tidligere.

Dorothy Bennett er forsker ved University of London. Vi har blitt flere mennesker i verden. Det kan forklare at flere får kreft, sier Bennett.

Kreftforeningen foreslår flere ting. De forslår at det blir forbudt med reklame for solarium. Og for andre usunne produkter. Mens vi burde kutte avgifter på sunn mat. Slik som frukt og grønt. Da blir slike varer billigere.

De foreslår at flere får vaksine mot HPV-viruset. Vi bør få folk til å bruke mindre tobakk. Og legge til rette for aktivitet i folks hverdag.

– Det finnes ingen garanti mot å få kreft. Men vi kan gjøre mye for at færre blir rammet, syke Ross fra Kreftforeningen.

Måten vi lever på er årsaken til at én av tre får kreft, sier hun. Rundt 3.600 personer under 50 år får kreft i Norge hvert år. Rundt 400 dør.

Stadig flere unge overlever kreft også. Blant annet som følge av at de får god behandling. Og at legene oppdager kreften tidlig, ifølge Ross.

Ingvild Kjerkol er minister for helse og omsorg. Hun mener politikerne allerede gjør mye for å forebygge kreft. Slik som forbud mot reklame for alkohol og tobakk.


Siste utgave

På forsiden nå