Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Bekymret for at mange blir hindret fra å søke om asyl

FN er bekymret av bruk av tvang mot flyktninger og asylsøkere i Europa. De advarer om at det er et angrep på retten til å søke asyl.

Verdens-organisasjonen FN har et eget byrå for folk på flukt. Det er UNHCR. De er bekymret for at mange ikke får bruke retten til å søke asyl i Europa. De ber land om å lage uavhengige systemer som skal sikre asyl-retten.

Gillian Triggs er assisterende høykomissær i UNHCR. Hun sier de har fått en «en strøm av rapporter om at land i Europa nekter flyktninger retten til asyl». Hun sier flere rapporter handler om at folk blir sendt hjem etter at de når Europa. Enten de når landjord eller havområder landene har ansvar for. Noen rapporter handler også om vold mot flyktninger på grensa.

– Det blir brukt tvang og bortvisning. Det blir gjort på med vold og på en systematisk måte. Båter med flyktninger blir slept tilbake. Folk blir samlet opp etter at de har kommet i land. Så blir de tvunget tilbake på havet. Mange har rapportert om at fra statlige sikkerhetsstyrker bruker vold, sier Triggs. Hun har et ekstra ansvar for å sikre at flyktninger blir beskyttet.

Les også: Sjekker historiene til syriske familier

UNHCR advarer om at folk som kommer til Europa via land også blir anholdt. De blir sendt tilbake til naboland med tvang. Det skjer uten at det blir vurdert om personene har behov for beskyttelse internasjonalt.

Stater har plikt til å beskytte folks rett til å søke asyl. Selv om de kommer inn i landet på ulovlig vis. Det står det i Flyktning-konvensjonen fra 1951. Det står også i Den europeiske menneskerettskonvensjonen og i reglene til Den europeiske union (EU), sier UNHCR. Det er heller ikke lov å sende asylsøkere til andre land hvis de kan være i fare for å bli forfulgt eller torturert.

– Det å respektere menneskeliv og flyktningers rettigheter er ikke noe du kan velge å gjøre eller ikke. Det er en juridisk og moralsk forpliktelse, sier Triggs. Hun sier stater har rett til å passe på sine grenser. Men de må også følge menneske-rettighetene, sier hun.

Les også: Sier Malta bryter loven slik at de slipper å hjelpe folk i nød

UNHCR sier de har tatt opp saken med flere land i Europa. De skal ha krevd at landene gransker mulige brudd på reglene og mishandling.

De siste årene har det kommet færre flyktninger, asylsøkere og migranter til Europa. I 2020 kom det 93.000 mennesker. Det er 23 prosent færre enn i 2019. Og 33 prosent færre enn i 2018. UNCHR mener derfor det burde være mulig å håndtere saken på en god måte. Men de sier også at det er noen få land som får en for stor del av ansvaret for å ta imot de som kommer til Europa. Andre land må hjelpe til, sier UNHCR.

EU har prøvd å finne en løsning i flere år. Det har vært vanskelig å bli enige om en mer rettferdig og human løsning for de mange  migrantene, asylsøkerne og flyktningene. De fleste kommer til noen få lande ved Middelhavet. Det har blitt forsøkt å til en avtale om at andre land tar imot asylsøkere som kommer til Italia og Hellas. EU jobber fortsatt med å få til en avtale.