Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Busser barn til «hvite» skoler lenger unna

Barn som er dårlige i dansk får ikke gå på skole der de bor.

Siden 2006 har barn blitt busset til andre skoler i Århus i Danmark. Det skjer dersom mer enn 20 prosent av elevene på skolen har problemer med språket. Slike skoler har mange barn med andre morsmål enn dansk.
– Vi kjører barna til skoler uten språkproblemer. Det gir flere fordeler enn ulemper, sier Pauli Johansen. Han er integrasjons-sjef i Århus Kommune. Det skriver den danske avisa Jyllands-Posten.

Regjeringen i Danmark har bestemt en av de strengeste innvandrer-reglene i verden. En streng innvandrings-politikk skulle hindre innvandrere i å komme til Danmark.

LES MER HER: – Bør få bestemme selv
 
Flere politikere er positive til bussing av barn i Oslo. Men byrådet er uenige.
– Vi kan ikke nekte barna å gå på skolen der de bor, sier Torger Ødegaard. Han er skolebyråd for partiet Høyre i Oslo. Det skriver avisa Aftenposten.

I Oslo-skolen tilhører 40 prosent av elevene en språklig minoritet. Ved mange skoler er over halvparten av elevene minoritets-språklige. Og på flere skoler på Oslos østkant er over 90 prosent av dem minoritets-språklige. Minoritets-språklige betyr at de har et annet morsmål enn norsk.

Kristin Halvorsen er kunnskapsminister for Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun vil ikke busse minoritets-elever til andre skoler.
– Det må skapes balanse på andre måter enn ved å tvinge elever til andre skoler, sier Kristin Halvorsen. Det melder TV-kanalen NRK.

Halvorsen har fulgt sommerens debatt om minoritets-elever. Hun har ikke likt alt hun har hørt.
– Tvungen bussing kommer aldri til å være løsningen på de utfordringene vi har. Vi snakker om minoritetsbarn og majoritetsbarn. Men alle disse barna er norske. De største skillene i norsk skole handler ikke om minoritets- eller majoritetsbakgrunn. Det handler om sosial bakgrunn, sier Halvorsen.

I Danmark har regjeringen vært positive til at elever med store språkvansker skal busses til skoler med færre minoritets-elever. Men Halvorsen er ikke enig.
– Vi oppnår ingenting ved å plukke ut noen fra et nærmiljø. Og sende dem med buss tvers over byen, sier hun.

SV-lederen er ikke helt avvisende til frivillige prøveprosjekt.
– Det skal ikke jeg motsette meg, sier hun.

Fra høsten har tre skoler i Oslo kun elever som ikke har norsk som morsmål. Det er skolene Mortensrud, Rommen og Tøyen, ifølge NRK.