Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Verden kan bli røykfri innen 2040

Verden kan bli fri for tobakk og de skadene tobakk har på helsa innen 30 år. Det mener en gruppe internasjonale helseeksperter.

Ekspertgruppen ber om at kampen mot bruk av tobakk økes. Da kan verden bli fri for tobakk og de skadene tobakk har på helsa innen 2040, eller 30 år. Det mener de internasjonale ekspertene. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Politikerne må vise vilje til å kjempe mot bruk av tobakk. De må også kreve mer av industrien som lager og selger tobakk.

1 milliard mennesker kommer til å dø på grunn av røyking og annen tobakksbruk i dette århundret. Det er hvis ikke det blir strengere krav til tobakkindustrien. De fleste dødsfallene vil skje i fattigere land, mener helseekspertene. De har skrevet en artikkel om dette i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Ekspertene vil ikke forby tobakk. De vil gjøre tobakk mindre synlig. De tror det er mulig innen 30 år. Det er bare dersom regjeringer og internasjonale foreninger som FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) og folk engasjerer seg.

Verden kan regnes som tobakkfri hvis færre enn 5 prosent av de voksne folk bruker tobakk. Det mener Robert Beaglehole ved New Zealands University of Auckland. Beaglehole er en av forfatterne av artikkelen.

Omtrent 6 millioner mennesker dør hvert år på grunn av bruk av tobakk, ifølge WHO.

I USA ønsker de høyere aldersgrenser på tobakk. De vil at du må være 21 år for å kjøpe røyk. Amerikanske myndigheter tror mange liv kan reddes ved å øke aldersgrensen.

Røykpakkene har blitt merket med advarsler om skader ved røyking. Ekspertene mener at dette ikke har virket.

I New York og noen andre byer i USA er aldersgrensen 21 år. I delstatene Alabama, Alaska, New Jersey og Utah er aldersgrensen 19 år.

LES OGSÅ: Vil forby mentol-røyk

LES OGSÅ: Misfornøyde med avgifter